Lars-Arne Staxängs (M) sista motioner till riksdagen för i år: harmonisera promillegränsen på sjön till Sveriges grannländers nivåer, minskning av risker för oljeutsläpp och om att se över reglerna för traditionsfartyg


– Våra grannländer, som vi delar vattenområden med, har en högre gräns för sjöfylleri: 0,5 promille, vilken är betydligt mer avvägd till de risker och ansvar man har som båtförare. Sveriges särlagstiftning i sammanhanget riskerar att äventyra båtturism till vårt land vilket skulle vara till nackdel för den växande turistindustrin, inte minst på västkusten. Promillegränsen på sjön bör därför harmoniseras med motsvarande lagstiftning i närliggande länder.

– Det är mycket viktigt att minska riskerna för oljeutsläpp, även små sådana då de kan skada delar av den svenska kusten och kringliggande natur, bostäder och näringsliv. Säkerheten generellt hos fartygen som trafikerar svenska vatten bör öka, och arbetet med att minska miljöfarorna i relation till förlista fartygsvrak måste fortsätta.

– Gamla segelskutor och traditionsfartyg är en viktig del av Sveriges sjöhistoriska kulturarv, varje år lär sig tusentals svenskar att segla på dessa fartyg. De föreningar och företag som ansvarar för utbildning och förvaltning gör en mycket värdefull insats för svenskt båtliv. Men införandet av internationella regler har inneburit att gamla segelskutor klassas som handelsfartyg och därmed avkrävs samma säkerhetskrav som ställs på moderna kommersiella fartyg. Därför behövs nya regelverk för traditionsfartyg med tillhörande utbildning så att fler människor kan lära sig segla på segelskutor och utbildningsfartyg också i framtiden.

Lars-Arnes alla motioner finns att läsa här:

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=427&rm=2011/12&iid=718937995813

Lämna ett svar