Nu förbättrar vi sjukförsäkringen

Sjukförsäkringen är en viktig del av välfärden i Sverige, den ska vara ett stöd för människor att komma tillbaka till arbete och egen försörjning när detta är möjligt. Alliansens reformer har på ett positivt sätt minskat sjukfrånvaron i Sverige, som idag är i nivå med övriga europeiska länder.

Samtidigt har det funnits problem med en del av reglerna i sjukförsäkringen, människor har i vissa fall hamnat i orimliga situationer. Vi har varit tydliga med att detta ska åtgärdas. Socialdepartementet presenterade i våras en översyn med förslag till förbättringar i sjukförsäkringen. Vi tar ansvar för att ytterligare förbättra sjukförsäkringen och satsar totalt 1,2 miljarder från och med 2012.

Den grupp som tidigare har haft tidsbegränsad förtidspension och saknar försäkrad inkomst har hamnat i kläm. Även om de saknat arbetsförmåga och behövt återvända till sjukförsäkringen har de inte kunnat få ersättning. Detta åtgärdar vi nu genom att införa en ny ersättning för denna grupp.

Vi har också konstaterat att de undantag som finns idag vid sjukförsäkringens 2,5-årsgräns inte fångar upp alla de situationer där det är orimligt att behöva lämna sjukförsäkringen. I vårt nya förslag skapas större utrymme för individuellt hänsynstagande vid bedömningen av om en person ska erbjudas insatser från Arbetsförmedlingen eller stanna kvar i sjukförsäkringen.

Arbetslinjen kräver effektiv rehabilitering och tidiga insatser. Vi avsätter därför 500 miljoner kronor årligen för att Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården tillsammans ska få utökade möjligheter att hjälpa människor att komma tillbaka till jobbet. Vi gör också en särskild satsning, Kulturarvslyftet, fram till 2014 anordnas 4400 lönebidragsanställningar inom kulturområdet. Personer med svag förankring på arbetsmarknaden får därmed göra en viktig insats för att vårda kulturarvet och samtidigt en chans att komma tillbaka till egenförsörjning och arbetsgemenskap. Så blir en bra reform ännu bättre.

Gunnar Axén

Saila Quicklund

Mikael Cederbratt

Gunilla Nordgren

Lars-Arne Staxäng

Eva Lohman

Finn Bengtsson

Moderata riksdagsledamöter i Socialförsäkringsutskottet

Lämna ett svar