Motion om havdagar

Ett långsiktigt hållbart fiske är därmed avgörande ur flera aspekter. Men dagens kvotsystem med den totalt tillåtna fångstmängden per art är inte helt tillfredsställande.. Vi bör övergå till ett system där man även reglerar fångstupptaget med havdagar. Detta innebär att man får ta upp fångst ett visst antal dagar per år, vilket skulle medföra att dumpning av fisk undviks och att man istället tar i land all fisk som tagit upp.

http://www.skargardsbryggan.com/?a=575555955&s=3

Lämna ett svar