Lars-Arne Staxäng (M) motionerar om förbättringar för fisket på västkusten, skärpt lagstiftning kring fordonsmålvakter och om höjd trafiksäkerhetsmedvetenhet vid polisutryckningar

Riksdagsledamoten Lars-Arne Staxäng (M) har idag lämnat in sina första motioner under årets motionsperiod i riksdagen.

–                     Skyddsjakt på säl och skarv bör utökas för att minska deras bestånd till fiskets fördel. För ett långsiktigt hållbart fiske bör även dagens kvotsystem utökas med havdagar så att fiskebeståndet och fiskerinäringen gynnas.

–                     Lagstiftningen kring fordonsmålvakter behöver skärpas, de är oacceptabelt att de utsätter andra för trafikfara och lurar skattebetalarna på miljontals kronor. Exempelvis bör en person med stora fordonsrelaterade skulder inte kunna nyregistrera bilar.

–                     Dessvärre råkar polisens fordon ofta ut för olyckor i samband med bilkörning i tjänsten, vilket leder till att människor skadas eller i värsta fall dödas. Tyvärr har detta återigen aktualiserats nu i dagarna, det är därför angeläget att trafiksäkerhetsmedvetenheten inom polisen förbättras.

Lämna ett svar