Staxäng (M) hos Kustbevakningen på Tjörn

Riksdagsledamoten Lars-Arne Staxäng (M) besökte sambandscentralen hos Kustbevakningen i Skärhamn på Tjörn i lördags för en dragning om den aktuella situationen kring oljebekämpningen på öns västsida. Staxäng (M) träffade chefen för enheten, Mikael Nilsson, under eftermiddagen för en genomgång. 

– Det var fortfarande fullt pådrag med 6–7 mestadels mindre fartyg, och omkring 500 ton har redan tagits upp. Det är över 100 människor inblandade i saneringen, och en del av båtarna kommer från andra delar av Sverige några av de mindre har blivit körda hit med lastbil. Det är kustbevakning, hemvärn och kommun som är inblandade i borttagandet av olja, och även privatpersoner som gör en stor insats. Man har regelbundet möten för att gå igenom hur man lägger upp arbetet effektivast, berättar Lars-Arne Staxäng (M).

– Vi diskuterade även vad som orsakat utsläppet. Är det kollisionen vid Danmark som är den primära orsaken? Vi hade också en diskussion om vad som hittills gått bra eller dåligt i arbetet. Det betonades flera gånger hur viktigt det är med mindre enheter med lokal förankring och småskalighet för att kunna genomföra arbetet på ett bra sätt. Vi kom även in på de fartygen som ligger på havsbotten utanför Bohuskusten och där det finns stora risker för oljeutsläpp framåt. Frågan är viktig och jag kommer att belysa den i riksdagen inom den närmaste tiden, avslutar Lars-Arne Staxäng (M).

Lämna ett svar