Fler som jobbar ger ett bättre Sverige

Svar till Christer Ottosson (S) i Bohusläningen 16/9

Christer Ottosson (S) tvivlar starkt på att alliansens så kallade jobbskatteavdrag gör att fler människor kommer i arbete och att fler jobbar mer. Han bör nog läsa flera forskningsrapporter i detta ämne från bland annat Riksrevisionen, Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet, och måhända något färre skrifter från partihögkvarteret på Sveavägen i Stockholm.

Redan i slutet på 1980-talet så begrep partivänner till Christer Ottosson (S), att något var fel och att man måste göra något åt de mycket höga marginaleffekter vi då hade i skattesystemet. Det ledde fram till en stor skattereform som var helt nödvändig för att fler människor skulle arbeta och därmed få skatteintäkterna att öka.

Det finns forskning i detta ämne från hela Världen som konstaterar samband mellan arbete marginalskatter, men att det är svårt att mäta hur mycket i olika situationer i en människas livscykel.

Däremot så kan vi konstatera att ovanstående forskningsråd med flera menar att någonstans mellan 100000 och 200000 nya jobb har skapats av alliansen politik i Sverige.

Dessutom så har det skett en stor köpkraftsförbättring för vanliga löntagare på nästan 2000 kronor per månad, som varit en viktig faktor att Sverige inte råkade mer illa ut än vi gjorde under den finansiella krisen. Är det denna reform som Christer Ottosson och hans partikamrater nu vill riva upp? Är det att ta ansvar för Sverige?

Vi kan också konstatera att det är idag betydligt fler i arbete idag än under högkonjunkturen 2006. Detta trots att vi har haft efterkrigstiden största internationella lågkonjunktur, och dessutom flera hundra tusen färre i utanförskap utanför arbetsmarknaden.

Det är tur för Sverige att Christer Ottosson (S) och hans partikamrater i Stockholm får sitta i avbytarbåset i Riksdagen. Det är tur för Sverige att vi nu har några av Europas internationellt erkänt duktigaste Statsminister och finansminister Fredrik Reinfeldt och Anders Borg, särskilt om vi nu går in i en ny ekonomisk svacka. 

Lars-Arne Staxäng (M)
Riksdagsledamot Bohuslän

Lämna ett svar