Med fler i jobb stiger pensionerna

Svar till C-A Backman i Bohusläningen 10 september

Jag har förståelse för att C-A Backman känner sig frustrerad av att alliansregeringen skjutit upp den planerade skattesänkningen för pensionärer. Det är det nog fler som är.

Pensionssystemet bygger på att de som arbetar idag betalar dagens pensioner. Det är så systemet är uppbyggt även om man många gånger lite slarvigt formulerar det som uppskjuten lön. Ju högre tillväxt och ju fler som jobbar – desto bättre för dagens pensionärer som gynnas genom att pensionerna växer. Det var och är en viktig anledning till att jobbskatteavdraget finns – när det är mer lönsamt att arbeta så blir pensionerna högre. Det är också viktigt att komma ihåg att alliansregeringen har sänkt skatten på pension tre gånger sedan 2006 med sammanlagt nära 13 miljarder. Landets pensionärer betalar alltså lägre skatt idag än för 5 år sedan.

Men vid en internationell ekonomisk kris kan börsfall medföra att svenska pensioner sänks, vilket också skett de senaste två åren. För de närmaste två åren förutspår Pensionsmyndigheten högre pensioner. Vi får också innerligt hoppas att den senaste dämpningen i konjunkturen inte blir långvarig.

Dock bör det understrykas att det svenska pensionssystemet bygger på långsiktighet och är finansiellt stabilt. Detta till skillnad från flera andra europeiska länder som t ex Grekland som är på väg att höja pensionsåldern med 5-10 år och sänka pensionerna med 5-20 %. Det är knappast ett scenario som någon önskar sig här i Sverige.

Faktum är att flertalet länder som inför omfattande pensionsreformer studerar just Sveriges pensionssystem, då det bygger på långsiktighet och inte bara fokuserar på dagens pensioner, utan också på att dagens pensionärers barn och barnbarn ska kunna få pensioner som går att leva på. 

Lars-Arne Staxäng (M)
Riksdagsledamot Bohuslän och ledamot i pensionsgruppen

Lämna ett svar