Varför säger S nej till fler jobb åt unga?

Det måste bli enklare för unga människor att ta sig in på arbetsmarknaden. Därför har alliansregeringen halverat arbetsgivaravgiften för unga så att kostnaden att anställa unga minskat. Men fortfarande står många unga i Sverige utan jobb – det är förödande för både de ungas framtida yrkesliv och för samhället. I höstbudgeten vill vi därför prioritera åtgärder som stärker ungas möjligheter att hitta jobb.

Inom hotell- och restaurangbranschen är en stor andel av de anställda unga människor. Det är en viktig inkörsport för unga som ger värdefull arbetslivserfarenhet och ett steg mot ett framgångsrikt yrkesliv. Enligt Handelns Utredningsinstitut (HUI) kan en sänkning av momsen på restaurang-

och cateringtjänster leda till uppemot 15 000 nya jobb, 2600 av dem i Västra Götaland. Därtill skulle dagens krångel med två olika momssatser försvinna och restaurangföretagens administrativa kostnader beräknas minska med 200 miljoner kronor årligen. Även andra närliggande ekonomiska sektorer skulle gynnas av en sänkning av restaurangmomsen.

Det är därför beklagligt att socialdemokraterna nu backar från sitt vallöfte om sänkt restaurangmoms och säger nej till nya jobbmöjligheter för unga västsvenskar. Att reducera sänkt restaurangmoms till att en Toast Skagen skulle bli billigare visar på ett förakt för dels de unga som vill ha ett jobb och dels de viktiga arbetstillfällen som kan skapas.

För oss moderater är alla jobb lika viktiga. Vi ser längre än bara billigare mat på krogen – sänkt restaurangmoms handlar om nya jobb, mindre regelkrångel och växande företag. Vi behöver underlätta för unga att hitta jobb, inte försvåra.

Lars-Arne Staxäng (m)

Maria Plass (m)

riksdagsledamöter från Bohuslän

Lämna ett svar