Höga skatter är inte det samma som välfärd

Svar till Catharina Bråkenhielm (S) och Jan-Olof Larsson (S) i Bohusläningen 30 augusti

Socialdemokraterna hade decennier på sig att sänka skatten för låg- och medelinkomsttagare, men valde istället att kontinuerligt höja densamma och bygga ut bidragslinjen. När skillnaden mellan att arbeta och att inte göra det är marginell är det lockande att välja det sistnämnda – med färre i arbete och färre resurser till välfärden som följd. Trots världens högsta skattetryck hade vi varken Nordens bästa skola eller Europas bästa sjukvård. Höga skatter är inte detsamma som god välfärd.

Jobbskatteavdraget har inte bara gett mer över i plånboken för vanliga arbetare, utan har också bidragit till att fler arbetar och att de gör det fler timmar. Det är 200.000 fler som arbetar idag jämfört med 2006. Alla som jobbar får jobbskatteavdrag. Det är inte så svårt att räkna ut att den stora merparten av de som jobbar är just låg- och medelinkomsttagare, och är de som fått den stora delen av jobbskatteavdraget – inte höginkomsttagare som S påstår. Visar S-ledamöterna på ren okunskap i denna fråga, eller är det så att de menar att sjuksköterskor, lärare, kassörskor och industriarbetare är höginkomsttagare som bör beskattas högre?

Samhällsekonomin är inget nollsummespel där man tar från en och ger till en annan. Ju fler som arbetar desto mer resurser till den gemensamma välfärden, även om skatten sänks på arbete så genereras mer skatteintäkter när fler jobbar. Antingen är S fullt medvetna om detta och försöker föra väljarna bakom ljuset genom att ställa grupper mot varandra, eller så förstår de inte ekonomisk logik. Det är lockande att tro det sistnämnda då S-ledaren Juholt på bara ett par månader lyckats lova ut satsningar på över 100 miljarder utan finansiering, trots en orolig världsekonomi.

Det är berättigat att kräva svar av S hur alla dessa satsningar på bostäder, kultur, tunnelbana i Stockholm mm ska finansieras? Hur mycket vill ni höja skatten för vanliga människor? Det är knappast att ta ansvar för Sverige att lova allt till alla i tider av ekonomisk oro.

Lars-Arne Staxäng (M)
Maria Plass (M)
riksdagsledamöter Bohuslän

Lämna ett svar