Jobbskatteavdraget skapar jobb och ger mer över i plånbokenDet är tydligt att Catharina Bråkenhielm (S) och Jan-Olof Larsson (S) tycker att det är dåligt att Alliansens jobbskatteavdrag har gett, framförallt låg- och medelinkomsttagare, mer i plånboken. Avdelningssköterskan får lika mycket i jobbskatteavdrag som överläkaren, men i andel av lönen är jobbskatteavdraget betydligt större och gör stor skillnad för låg- och medelinkomsttagare. Kommer S gå till val 2014 på att ta bort alliansens skattesänkningar och lämna vanliga arbetare med 1700-1800 kr mindre i plånboken per månad?

 

Jobbskatteavdraget har varit framgångsrikt för att stärka drivkrafterna för arbete. Olika bedömare, bland andra Riksrevisionen, Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet, har utvärderat jobbskatteavdragets effekter på sysselsättning och arbetade timmar. Enligt dem har jobbskatteavdraget betydande positiva effekter för att få fler i arbete. Effekten bedöms vara cirka 70 000-120 000 fler årsarbetskrafter och cirka 2-3 % fler arbetade timmar. På lång sikt förväntas arbetskraften öka med ca 80 000 personer och öka sysselsättningen med ca 105 000 personer. Trots detta har Socialdemokraterna blåst till strid varje gång alliansen föreslagit nya jobbskatteavdrag.

 

Det är framförallt bland unga och utrikesfödda som antalet arbetade timmar beräknas öka. Att fler arbetar och betalar skatt är nödvändigt för finansiering av viktiga hörnstenar i välfärden så som skola, vård och omsorg. Tycker Catharina och Jan-Olof att detta är oviktigt?

 

Alliansen är tydlig med att Sveriges offentliga finanser ska vara långsiktigt hållbara. Som första prioritering har Alliansregeringen satt ordning och reda i de offentliga finanserna och därefter att säkra fortsatta välfärdsreformer. Som ett led i en ansvarsfull ekonomisk politik slogs också fast att alla reformer ska prövas mot reformutrymmet.

 

Sveriges problem är fortsatt att det för många lönar sig dåligt att arbeta eller gå upp i arbetstid. Därför har vi ambitionen att fortsätta reformerna för att arbete ska löna sig så snart utrymme finns. Jobbskatteavdraget är och förblir en bärande del i ett långsiktigt reformarbete för jobben.

 

Jobbskatteavdraget skjuts upp för att vi har en ansvarsfull regering som slår vakt om Sveriges ekonomi i en orolig tid. S lovar allt till alla, helt ansvarslöst utan finansiella grunder!

 

Lars-Arne Staxäng (M)
riksdagsledamot Bohuslän

Maria Plass (M)
riksdagsledamot Bohuslän

Lämna ett svar