Metallstölder – ett växande samhällsproblem som måste åtgärdas

Allt oftare rapporteras det om omfattande metallstölder. Stölder av jordledningar i koppar hotar järnvägen och därmed den livsviktiga infrastrukturen. För 2010 beräknade Trafikverket att kopparstölderna vid järnvägen kostade runt 7 miljoner kronor, men att kostnaden för 2011 beräknas bli mycket högre. Också privatpersoners hem och kyrkor utsätts för stölder av tak, stuprör och fönsterbleck. Metallstölder av framförallt koppar är på väg att bli ett växande samhällsproblem.

Vid järnvägen försenar kopparstölderna infrastrukturbyggen, skapar stora störningar i spårtrafiken och kan vara livshotande för de som arbetar med spåren. Dessutom drabbas svensk export och import negativt. Kopparstölderna har blivit så omfattande att Trafikverket har väktare som patrullerar spåren. Det handlar alltså om både stora kostnader och betydande störningar i den viktiga infrastrukturen.

Hur har då denna situation uppkommit? En bidragande orsak är att metallpriserna har stigit de senaste åren, vilket gör metaller till attraktiva stöldobjekt för både småtjuvar och organiserad brottslighet. Även om det olagligt att köpa upp stöldgods och sälja det vidare så är det svårt att komma åt detta då kontroller och uppgiftskrav är få. Om det hade varit svårare att sälja stöldgodset än det är idag så hade metallstölder sannolikt inte varit lika intressanta. Här krävs förändringar. 

Skrothandelsmarknaden var tidigare reglerad och det fanns krav på licensiering för att handla med metaller. Någon form av licensiering eller tillstånd för skrothandeln bör återinföras. Skrothandlare bör också kräva både legitimering av den som säljer skrotet och uppgifter på var skrotvarorna kommer ifrån. Därmed skulle också berörda myndigheter få en bättre tillsyn över skrothandeln.

När människor och företags egendom samt viktig infrastruktur hotas måste förändringar till omgående. Jag kommer därför att lämna in en motion till riksdagen om att införa licensiering och uppgiftskrav i skrothandeln. Då skulle metallstölderna kunna minimeras samtidigt som att den idag svarta marknaden där det omsätts varor för miljontals kronor skulle stävjas. 

Lars-Arne Staxäng (M)
riksdagsledamot Bohuslän

Lämna ett svar