Svenskt kött på grillen i framtiden

Sommar är grillsäsong. En klar majoritet av svenska konsumenter föredrar enligt opinionsundersökningar svensk kött och är villiga att betala mer för det. Allt fler konsumenter efterfrågar närproducerade livsmedel och ställer kvalitetskrav. Alliansregeringen har gjort flera satsningar för att förbättra villkoren för svenskt lantbruk genom minskat regelkrångel, Matlandet Sverige och sänkta kostnader för företagande.

Men detta arbete får inte stanna av, inte minst för att vi fortsättningsvis ska kunna grilla svenskt griskött. Den svenska grisnäringen hotas av import av billigt kött från våra europeiska grannländer, där miljö-, kvalitets- och djurskyddskraven är lägre. Flertalet grisbönder har redan lagt ner sin verksamhet. Det är en orimlig situation.

Även om svenska konsumenter ofta väljer svenskt kött är detta inte lika självklart i industrin och offentlig upphandling där fokus ofta ligger på pris och storlek snarare än kvalitet – det är svårt att påverka ursprung eller kvalitetskrav på en färdigrätt eller i skolköket. Kunskapen kring kvalitetskrav vid upphandling av livsmedel i Sveriges kommuner måste förbättras och upphandlingarna bör inriktas på att få fler mindre producenter att kunna delta – så att mer svenskt griskött hamnar på skolor och äldreboendens tallrikar. Att föreslå köttfria dagar, som Miljöpartiet gör, är fel väg att gå – människor ska självklart själva avgöra vad de vill äta och när.

Svenskt lantbruk behöver rättvisa konkurrensvillkor i relation till övriga Europa, bättre möjligheter att delta i offentlig upphandling och minskade kostnader. Vi ska kunna producera och grilla svenskt kött också i framtiden. 

Lars-Arne Staxäng (M)
Riksdagsledamot Bohuslän 

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg, lantbrukare

Lämna ett svar