Mot en skola i världsklass

En mängd skolreformer sjösätts i år: ny gymnasieskola, nya och tidigare betyg, lärarlegitimation och ny lärarutbildning. Det är viktigt att vi tillsammans med en ny skollag, får nya ramverk som är moderna och fokuserar på kunskap. Men vi kan göra mycket under tiden, innan reformerna får fullt genomslag, med fokus på kommun, klassrum och elever.

I varje kommun måste det finnas en plan med höga förväntningar som tydliggörs, sprids och följs upp. Vi måste börja tala väl om skolan och sprida alla goda exempel, för de finns, överallt. Det måste finnas ett tydligt politiskt ledarskap, från kommunledning till skolförvaltning. Alla måste inkluderas, även i klassrummet. Kunskapsfokus, samverkan och att använda befintliga resurser på ett nytt sätt behövs.

Läraren är den viktigaste personen i klassrummet. Allt modern forskning visar att den bästa undervisningen är direkt, lärarledd, icke att förväxla med katederundervisning. En flexibel, elevcentrerad och anpassad undervisning. En miljö måste skapas, från skolledare och rektorer, så att varje lärare kan bli en bra ledare i klassen. Kommunen måste satsa på lärare, genom bra lön, vidareutbildning och möjlighet att göra karriär. Detta är av största vikt för våra elever, men också om Sverige ska hävda sig i konkurrensen med omvärlden.

Dåliga resultat beror inte på dåliga elever – varje elev måste ses. Undervisningen ska vara individualiserad, men inte elevstyrd. Modern hjärnforskning och skolforskning måste utnyttjas. Dator till varje elev är en självklarhet, den är lika viktig som pennan och blocket och är ett viktigt hjälpmedel både för svaga elever och för elever som har en högre takt. Det är viktigt med baskunskap, men också kreativitet och kritiskt tänkande. Varje elev måste aktiveras under varje lektion. Risktagande och misstag kan och bör användas i undervisningen.

Höga förväntningar ska finnas från kommunledning, skolförvaltning och på varje elev. Sverige är ett av världens mest moderna och utvecklade länder. Med samlade krafter kan vi på några få år vända en ifrågasatt skola, till en skola i världsklass. 

Lars-Arne Staxäng (M)
Riksdagsledamot Bohuslän 

Michael Svensson (M)
Riksdagsledamot utbildningsutskottet

Lämna ett svar