Viktigt med ett stabilt pensionssystem

Den senaste tiden har röster höjts emot pensionssystemet från oppositionen, pensionärsorganisationer och enskilda. Det är bra att vi ständigt debatterar pensionssystemet, men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det är enkelt att kritisera pensionssänkningar och strunta i framtidens pensioner om man valt att stå utanför pensionsöverenskommelsen eller tänker kortsiktigt.

Ett stabilt och långsiktigt pensionssystem kräver ett tryggt stöd av partier över blockgränserna som tar ansvar för Sveriges pensionärers välbefinnande. Det gamla ATP-systemet var dåligt anpassat till den ökande livslängden och den samhällsekonomiska utvecklingen. Pensionssystemet reformerades för att bättre kunna klara av ekonomiska kriser och framtidens demografiska utmaningar.

Finanskrisen gjorde att pensionsutbetalningarna bromsades upp för att skulder inte skulle uppstå för nästkommande generationer. Tack vare alliansens tre skattesänkningar har finanskrisens effekter för varje enskild pensionär varit marginella. Vårt nuvarande pensionssystem arbetades fram av allianspartierna tillsammans med Socialdemokraterna, pensionen hade alltså bromsats upp oavsett regering.

Ett instabilt pensionssystem är förödande för ett land. Exemplet Grekland är talande – de är på väg att höja pensionsåldern med fem år och sänka pensionerna med 5-15 %. Det är min förhoppning att det svenska pensionssystemets mest högljudda kritiker är medvetna om det faktum att många länder studerar Sveriges grundmodell – då det just bygger på långsiktighet och stabilitet.

En annan fråga som ofta uppkommer i debatten är påståendet att staten tagit 258 miljarder från pensionstagarna. Saken är den att denna uppgörelse gjordes för att staten tog över ansvaret från pensionskollektivet för förtidspensionen (sjukersättningen), garantipensionen och en del annat. Det finns till och med utredningar som visar att staten skulle ha erhållit mer pengar för att det skulle gå jämnt ut.

Sverige har ett bra pensionssystem, men det betyder inte att vi kan luta oss tillbaka. Pensionsgruppen, med företrädare för allianspartierna och socialdemokraterna, har bl a initierat en utredning för att se över pensionsåldrarna. Vi måste arbeta med hur de äldre som kan, vill och orkar också kan få jobba längre. Dessutom är det viktigt att unga kommer ut på arbetsmarknaden tidigt för att få en hygglig pension och för att kunna bidra i större utsträckning till att dagens pensioner växer.

Dagens och framtidens pensionärer behöver ett stabilt pensionssystem som klarar av finanskriser, en ökande livslängd samtidigt som pensionerna kan växa.

Lars-Arne Staxäng (M)
Riksdagsledamot, ledamot i Pensionsgruppen

Lämna ett svar