I år behåller bohuslänningarna mer av sina egna pengar

Dessvärre har det länge existerat en felaktig bild av att skattepengar är statens pengar, när det i själva verket är tvärtom. Skattepengarna är skattebetalarnas pengar, som stat, kommun och landsting bör använda efter gott omdöme för att garantera en go gemensam välfärd.
Det är inte nödvändigtvis så att staten vet bättre än enskilda människor hur han eller hon bör spendera sina egna pengar. Med mer över i plånboken, desto mer frihet för människor att bestämma mer själv. Jobbskatteavdraget är ett exempel på detta, och har inneburit en nettomånadslön mer om året för vanliga arbetare. Denna skattesänkning har också gjort det mer lönsamt att arbeta, och är fler jobbar ökar resurserna till det gemensamma.
Den dag på året när genomsnittslöntagaren har tjänat ihop tillräckligt för att kunna betala årets alla skatter (inkomstskatt, arbetsgivaravgifter, moms mm) – den skattefria dagen – infaller i år redan runt den 10 juli. Det är nästan en månad tidigare jämfört med för bara 5 år sedan. Fr o m nu tjänar bohuslänningarna sina egna pengar.
Men få är medvetna om den skattefria dagen och dess faktiska innebörd. Det vore därför positivt om fler arbetsgivare kunde synliggöra dels dolda skatter som arbetsgivaravgifter och dels skattesänkningar som jobbskatteavdraget på lönespecifikationen, precis som kvittot från affären där moms framgår. Dessutom bör skattetrycket fortsätta att minska i takt med att den ekonomiska utvecklingen medger det. Ju mer bohuslänningarna kan bestämma över sina egna pengar och sina egna liv – desto bättre.

Lars-Arne Staxäng (M)
Riksdagsledamot Bohuslän

Lämna ett svar