Debatt i Almedalen

Lars-Arne debatterade de avgifter som finns runt tjänste- och privata pensioner vid ett seminarium i Almdelaen. Det finns många aspekter som påverkar pensionen – hur länge man jobbar, inträdelseålder på arbetsmarknaden, lönens storlek, sjukdom, arbetslöshet etc. För 90 % av alla som jobbar idag kommer tjänstepensionen att vara en viktig del av den framtida pensionen.

– Självfallet spelar hur mycket pengar som betalas in till tjänstepensionen en stor roll, men dessvärre är det få som känner till hur beräknad avkastning, livslängdsåtaganden och olika former av avgifter kan påverka ens pension markant. Det beror dels på att det är mycket att sätta sig in i, och dels för att det förklaras bristfälligt för Sveriges pensionssparare. Här måste pensionsbolagen bli tydligare.

– Det är till och med så att pensionsbolag tar ut både öppna och dolda avgifter, som i de värsta exemplen kan medföra en skillnad på en halv miljon kronor i pensionskapital vid 65 års ålder när man jämför två personer med likvärdiga inbetalningar men med olika avgiftsnivåer. Det är orimligt, här behövs tydliga spelregler. Det måste bli enklare för pensionsspararna att jämföra olika produkter och därmed olika avgifter och dess effekter, precis som man kan jämföra kilopriser i mataffären. Blir det inte tydligare och enklare kan lagstiftning bli aktuellt – pensionsspararnas konsumentvillkor måste bli bättre. En viktig del i detta är at vi värnar den svenska modellen med arbetsmarknadens partner.

Lämna ett svar