En trygg sjukförsäkring framför rödgrönt-sverigedemokratiskt hafsverk

Svar till S-ledamöterna Jan-Olof Larsson, Catharina Bråkenhielm & Kenneth G Forslund i Bohusläningen 1 juli

Redan under Göran Perssons tid insåg socialdemokraterna att något gått väldigt fel med sjukförsäkringen och f d sjukförsäkringsminister Anna Hedborgs (S) utredning ligger till grund för sjukförsäkringsreformen. Vi har gått från passiva sjukskrivningar och världens högsta sjukfrånvaro till aktiva insatser och tidig rehabilitering. Sjukskrivningarna har halverats och antalet förtidspensionärer har minskat med 100 000 personer sedan 2006. Tusentals människor har fått stöd att må bättre och ta sig tillbaka till arbetslivet.

Men omfattande och komplexa reformer måste utvärderas noga. Regeringen har därför gjort en grundlig översyn av sjukförsäkringsreformen och lagt fram förslag på förbättringar som drygt femtio olika remissinstanser går igenom. Detta är avgörande för att riksdagen ska kunna ta välgrundade beslut.

Alliansen i Socialförsäkringsutskottet har varit tydlig med att vi gärna ser en överenskommelse med oppositionen i denna fråga. Trots detta har S tillsammans med, inte bara V och MP, utan också SD – vilket S-ledamöterna från Bohuslän påpassligt glömde att berätta – hafsat fram förslag som inget vet vad det kommer att resultera i. Två dagars remisstid är en parodi och ett hån mot de människor det berör, vilket både Försäkringskassan och Inspektionen för Socialförsäkringen påpekat.

Sjukförsäkringen ska vara trygg och tydlig, och grundas på regler som berörda människor, organisationer och myndigheter har kunnat ta ställning till – inte på ett rödgrönt-sverigedemokratiskt hafsverk med oförutsedda konsekvenser.

Lars-Arne Staxäng (M)

Maria Plass (M)
Lars Tysklind (FP)

Åsa Torstensson (C)

Roland Utbult (KD)

Alliansriksdagsledamöter Bohuslän

Lämna ett svar