Oppositionens förslag är inte trovärdiga

Svar till S-riksdagsledamöterna i Bohusläningen 27 juni

Flertalet utvärderingar visar på att sjukförsäkringsreformen har varit mycket betydelsefull för att människor ska kunna komma tillbaka till arbetslivet och få ett friskare liv. Men omfattande reformer måste utvärderas, vilket också görs. Därför har regeringen nyligen lagt fram ett förslag om förändringar som bl a medför nya undantag, särskild sjukpenning och nytt bostadsstöd för personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst, 3000 nya platser avsedda för personer med nedsatt arbetsförmåga och ett närmare samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Förändringar inom komplexa områden kräver god beredning. Trots detta har S tillsammans med V och MP inte bara sträckt ut en hand till SD utan välkomnat dem med öppen famn för att i sista sekunden slarva fram förändringar i sjukförsäkringen – förändringar som berörda myndigheter varken förstår eller hunnit utreda. Inte heller har de rödgröna och SD funderat över hur deras ogenomtänkta förslag riskerar att drabba människor som befinner sig i sjukförsäkringen.

Faktum är att remisstiden var satt till 2 dagar – Försäkringskassan och Inspektionen för socialförsäkringen har påpekat behovet av en gedigen utredning så att indirekta effekter, kostnader och begrepp kan redas ut. Något som oppositionen har struntat i.

Om de rödgröna tillsammans med Sverigedemokraterna verkligen hade brytt sig om effekterna av deras förslag för enskilda människor hade de kunnat bestämma en längre remisstid och invänta svaren. Förslagen från oppositionen är det ingen som vet vad de kommer att leda till eller vad de kommer att kosta, på ett område som är väldigt komplext och där det nu görs en översyn. Det är oansvarligt och inte ett trovärdigt sätt att skapa en trygg sjukförsäkring som hjälper människor att må bättre och ta sig tillbaka till arbetsgemenskapen.

Lars-Arne Staxäng (M)
Maria Plass (M)
Lars Tysklind (FP)
Åsa Torstensson (C)
Roland Utbult (KD)
Alliansriksdagsledamöter Bohuslän

Lämna ett svar