Ansvar för flera generationer pensionärer

Svar till Bohusläns PRO-distrikt i Strömstads Tidning 4 juni

Då pensionssystemet är kopplat till den ekonomiska tillväxten är det så att ju fler som jobbar desto högre blir pensionerna. Därför är det av största vikt för dagens och framtidens pensionärer att det förs en politik som leder till att fler jobbar, och att den svenska ekonomin växer. Det är just det som sker nu, och prognoserna för 2012 och framåt visar på växande pensioner

Med finanskrisen slog bromsen i pensionssystemet till och pensionerna sänktes för att inte bygga ett skuldberg för framtida pensionärer. Alliansens tre skattesänkningar på pension sedan 2006 på nästan 13 miljarder sammanlagt har medfört att landets pensionärer känt av finanskrisen i betydligt mindre utsträckning än vad som skett i många andra länder. Dessutom är en fjärde skattesänkning på gång för 2012.

När PRO i Bohuslän talar om rättvisa pensioner och skatter är frågan om de föredrar lägre skatt på pension och växande pensioner genom fler som jobbar, eller höjd skatt på både pension och arbete, och därmed färre som arbetar och minskande pensioner

Det går inte att bara fokusera på kortsiktiga aspekter utan vi måste ha ett långsiktigt och hållbart pensionssystem som prioritet. I rollen som politiker måste man ta ansvar för både dagens pensionärers ekonomi men också för att nuvarande pensionärers barn och barnbarn ska kunna få en bra pension

Lars-Arne Staxäng (m) riksdagsledamot Bohuslän, ledamot pensionsgruppen

Lämna ett svar