Psykiatrin för barn och ungdomar är eftersatt i Sverige

Man kan fråga sig om vi skulle vi acceptera om det bara fanns ett begränsat antal platser för barn och ungdomar inom hjärtsjukvården? Eller att några landsting inte hade en enda vårdplats för unga i behov av cancerbehandling? Dessvärre är detta verkligheten inom psykiatrivården för unga. Det finns endast drygt 150 psykiatriska vårdplatser för barn och unga i hela Sverige, varav endast 42 stycken i hela Västra Götaland. Och det finns landsting som inte har en enda vårdplats inom psykiatrin för unga människor.

Den enda åldersgrupp i samhället där självmorden inte minskar är dessutom bland barn och unga. Ändå finns det sju gånger fler vårdplatser för brottsdömda inom rättspsykiatrin än vad det finns för barn och unga som mår psykiskt dåligt. 5 procent, eller drygt 100 000, av alla under 18 år besöker öppenvården på grund av psykisk ohälsa – endast ett fåtal procent av dem vårdas i heldygnsvård. Det betyder inte bara att vi alla sannolikt känner en ung människa som mår dåligt, men också att denna unga människa i de allra flesta fall inte får hjälp att må bättre. Det är inte acceptabelt.

Psykiatrin har prioritet hos regeringen, däribland barn- och ungdomspsykiatrin. Mellan 2009 och 2011 satsas 2,7 miljarder på psykiatrin. För två år sen infördes dessutom nya krav inom vårdgarantin: den längsta väntetiden till en första specialistbedömning inom barn- och ungdomspsykiatrin kortades ned från 3 månader till 1 månad, och väntetiden till behandling från 6 månader till 2 månader. Dessutom satsas 214 miljoner kronor per år för att korta köerna inom just barn- och ungdomspsykiatrin.

Trots nya resurser från nationellt håll så minskar antalet vårdplatser inom barn- och ungdomspsykiatrin. Det är oacceptabelt att unga människor inte får den hjälp de behöver. Det måste till fler platser för unga inom psykiatrivården. Regioner och landsting måste ta sitt ansvar och prioritera barn och unga som mår psykiskt dåligt. Jag hoppas att detta blir en prioriterad fråga för den nya ledningen i Västra Götalandsregionen.

Lars-Arne Staxäng (M)
Riksdagsledamot Bohuslän

Lämna ett svar