Viktigt med ett stabilt pensionssystem

Svar till Göte Nilsson och Ingvar Fridells debattartikel i Piteå-Tidningen den 26 maj

De verkar drömma sig tillbaka till svunna tider. Det gamla ATP-systemet var dåligt anpassat till den ökande livslängden och den samhällsekonomiska utvecklingen. Därför reformerades pensionssystemet för att bättre kunna klara av ekonomiska kriser och framtidens demografiska utmaningar mellan generationer.

Ett stabilt pensionssystem behöver ett tryggt stöd av partier över blockgränserna som tar ansvar för Sveriges pensionärers välbefinnande. Det är därför beklagligt att Nilsson och Fridell citerar just de partier som valt att inte ta ansvar för pensionssystemet. Då är det också enkelt att kritisera pensionssänkningar och strunta i framtiden.

Nilsson och Fridell tar också upp en komplex fråga – påståendet att staten tagit 258 miljarder från pensionstagarna. Sanningen är att denna uppgörelse gjordes för att staten tog över ansvaret från pensionskollektivet för förtidspensionen (sjukersättningen), garantipensionen och en del annat. Ja, det finns till och med utredningar som visar att staten skulle ha erhållit mer pengar för att det skulle gå jämnt ut.

Finanskrisen gjorde att pensionsutbetalningarna bromsades upp så att inga skulder skulle uppstå för nästkommande generationer. Tack vare våra skattesänkningar motverkades dock att detta skulle få alltför stor effekt för varje enskild pensionär. Vårt nuvarande pensionssystem arbetades fram av allianspartierna tillsammans med Socialdemokraterna och därför hade pensionen bromsats upp oavsett regering. Ett instabilt pensionssystem är förödande för ett land – i Grekland är man nu på väg att höja pensionsåldern med fem år och sänka pensionerna med 5-15 procent. Jag tror ingen vill komma i det läget, och faktum är att många länder studerar Sveriges grundmodell.

Vi måste ständigt debattera och se över pensionssystemet, vilket också görs. Pensionsgruppen har initierat en utredning för att se över pensionsåldrarna och hur de äldre som kan, vill och orkar också jobbar längre. Dessutom är det viktigt att unga kommer ut på arbetsmarknaden tidigt för att få en hygglig pension. Det är ju de som arbetar i dag som betalar för dagens pensionärer. Vi måste också få en större flexibilitet både för de som jobbar och för de som går över i pension.

Det garanterar ett stabilt pensionssystem som klarar av finanskriser, en ökande livslängd samtidigt som pensionerna kan växa – också för framtida generationer pensionärer.

Lars-Arne Staxäng (M), Riksdagsledamot och ledamot i Pensionsgruppen Bohuslän

Finn Bengtsson, Riksdagsledamot och ledamot i Socialförsäkringsutskottet Östergötland

Lämna ett svar