Lars-Arne på tjänstepensionsdagarna

Under tjänstepensionsdagarna var Lars-Arne inbjuden för att tala om pensionsgruppens arbete, hur informationen till pensionstagarna kan förbättras, den utredning som tillsatts för att se över pensionsåldern och pensionssystemets framtida utmaningar.

Lämna ett svar