Socialförsäkringskommittén i Uddevalla

Besök på Försäkringskassan i Uddevalla och samtal med en grupp handläggare – det blev diskussion om rehabiliteringskedjan, de nyligen föreslagna förändringarna i sjukförsäkringen och sjukvårdens roll i rehabiliteringen.
På bilden ses Gunnar Axén och Lars-Arne som stödkampanjar med lokala moderater i Uddevalla

Lämna ett svar