Besök på servicekontor

På servicekontoret i Göteborg har fyra myndigheter – Skatteverket, Försäkringskassan, Kronofogdmyndigheten och Pensionsmyndigheten – gått samman för att erbjuda medborgarservice inom sina specifika områden. Besökarna kommer från alla åldersklasser och bakgrunder, och de flesta ärendena rör personbevis, föräldrapenning, enklare skattefrågor samt bostadsbidrag för pensionärer.

Enligt chefen för servicekontoren i Västra Götaland, Victoria Barisa, som Lars-Arne Staxäng besökte och samtalade med så är kunderna nöjda med servicekontoren. Det kan noteras att vid Lars-Arnes besök var kön till enkla ärenden runt 20 minuter lång och kön till mer komplicerade ärenden omkring 90 minuter. Det är uppenbart att servicekontoren behövs – Socialförsäkringsutskottet beslutade nyligen om ett tillkännagivande angående Försäkringskassans tillgänglighet med anledning av Försäkringskassans tidigare uttalande om att lägga ned servicekontoren.

Framtiden för servicekontoren i Västra Götaland ser dock lite oviss ut då Försäkringskassans beslut att lägga ned servicekontor inte följts upp av ett nytt beslut som säger det motsatta. Under besöket framkom också att det är positivt att myndigheter kan gå ihop för att etablera gemensamma servicekontor, men om en myndighet drar sig ur skapar det osäkerhet för framtida etableringar, även om en framtida möjlighet är att kombinera statliga myndigheters servicekontor med kommunernas dito. I allt ett givande besök som betonar servicekontorens och det personliga mötets betydelse för många människor.

Lämna ett svar