Ingen vill ha höjd bensinskatt, utom (S)

I Bohuslän är vi många som behöver bilen för att ta oss till jobb, storhandla eller hämta på fotbollsträningen. Höjda bensinpriser känns i plånboken och flera opinionsundersökningar har också visat att 9 av 10 svenskar är emot en höjning av bensinskatten. Men inte socialdemokraterna.

Dessvärre svarade nye partiledaren Håkan Juholt (S) i SVT:s Agenda utan tvekan ja på frågan om (S) vill höja bensinskatten. Varför vill (S) straffbeskatta merparten av människorna och företagen i Sverige? Istället bör skatten på drivmedel sänkas samtidigt som fortsatta ekonomiska incitament ges till klimatvänliga fordon.

Lars-Arne Staxäng (M)
Riksdagsledamot Bohuslän

Lämna ett svar