Passiva sjukskrivningar är aldrig bra

Svar till Linda Bjerman i Bohusläningen den 14 april

Siffrorna talar sitt tydliga språk – ohälsotalet är glädjande nog på väg nedåt. Människor får hjälp och stöd tidigt för att bli friska och kunna ta sig tillbaka. Siffrorna talade sitt tydliga språk även tidigare – en av världens friskaste befolkningar var den mest sjukskrivna. Passiva sjukskrivningar utan aktiva rehabiliteringsinsatser ledde till depressioner och andra följdsjukdomar samt att människor gömdes bort i utanförskap, i stället för att samhället hjälpte dem till ett friskare liv. Det är få som menar att det var bättre förr och jag hoppas att det gäller även Linda Bjerman.

Alliansens sjukförsäkringsreform var en absolut nödvändighet efter år av stigande sjukskrivningstal och människor som lämnades åt sitt öde. Förändringarna har hjälpt många att komma tillbaka. De som efter att ha försökt ta sig tillbaka genom arbetslivsintroduktion men inte kunnat, kan efter karens påbörja en ny sjukskrivningsperiod. Vi ska ha en trygg sjukförsäkring för dem som är sjuka och inte kan arbeta, de som har möjlighet att ta sig tillbaka ska få stöd att må bättre. En återgång till passiva sjukskrivingar skulle inte vara hälsosamt för någon.

Lars-Arne Staxäng (M)
Riksdagsledamot Bohuslän,

Lämna ett svar