Det angår oss alla att människor i Sverige har det bra

Lennart Molin och Björn Cedersjö, tf generalsekreterare SKR respektive direktor ekumenisk diakon/ kyrka och samhälle SKR, menar att undertecknade har missuppfattat SKR:s öppna brev till regeringen. Det är kanske inte så mycket det öppna brevet utan mer påskuppropet vi reagerar emot. Om vi förstått saken rätt har bland annat ett antal diakoner vädjat till biskoparna om ett påskupprop och även katoliken Charlotte Therese Björnström har vädjat till SKR. Hon skriver om förändringarna i sjukförsäkringen och hävdar bland annat att ingen individuell eller medicinsk hänsyn tas, att ansvarig politiker ljuger om statistiken, tusentals drabbas, regeringens översyn av sjukförsäkringen är ytterst långsam, ingen vet exakt hur många självmord utförsäkringarna har orsakat och att någon rehabilitering inte erbjuds.

Vår fråga till er blir då om det är Björnströms vädjan till SKR som är påskuppropet eller är det SKR:s öppna brev till regeringen? Ni får gärna bringa klarhet. Om det är det öppna brevet som är påskuppropet borde SKR tydligt ta avstånd från Björnströms med fleras åsikter. För dessa är rent politiska. 

Med detta sagt välkomnar vi att kyrkan och andra delar av det civila samhället påpekar för regeringen och riksdagen när man upplever situationer där människor far illa och som man tror politiken kan förbättra. Vi tror, precis som ärkebiskopen vid sitt besök på Sveriges riksdag signalerade, att dialog och samtal är att föredra och välkomnar fler möten av det slag som hölls mellan SKR, socialförsäkringsministern och oss riksdagsledamöter. Det angår oss alla att människor i Sverige har det bra.

Lars-Arne Staxäng (M) Riksdagsledamot socialförsäkringsutskottet
Mikael Cederbratt (M) Riksdagsledamot socialförsäkringsutskottet

Lämna ett svar