Många har kommit tillbaks i arbete

Svar till Krister Kronlid (S) i Bohusläningen 7/4

För många människor har sjukförsäkringsreformen inneburit ett stort steg – från att tidigare ha gömts undan i passiva sjukskrivningar till att idag bli sedda som individer och få hjälp med rehabilitering, arbetsträning och andra former av aktivt stöd. Unnar inte Kronlid (S) dessa människor en ny chans i livet, är det bättre att stämplas ut i livstids utanförskap? Med tanke på att Kronlids (S) insändare helt saknar egna förslag är det bara att förmoda att (S) föredrar en återgång till bidragslinjen och världens högsta ohälsotal. Hur hjälper det människor att bli friska och må bättre?

Redan på Göran Perssons (S) tid insåg man att det gått snett, men lite gjordes åt det. Alliansen har tagit tag i (S) misslyckande och reformerat sjukförsäkringen så att den inte längre är en återvändsgränd. Ingen lämnas åt sitt öde längre, idag synliggörs människor som mår dåligt och behöver stöd för att må bättre och ta sig tillbaka till egen försörjning. Tvärtemot tidigare så stöttar nu samhället de som blir sjuka, istället för att stöta bort dem från ett värdigt liv. Regeringens reform har hjälpt många människor att komma tillbaka till arbetsgemenskapen, och sjukfrånvaron närmar sig nu en europeisk medelnivå. Sedan 2006 har antalet sjukskrivna halverats och antalet förtidspensionerade har minskat med närmare 100 000 individer. Ingen tidigare regering har satsat så mycket på att ge människor chansen att åter bli del av en arbetsgemenskap. Samtidigt är vi tydliga med att vi ska ha en trygg sjukförsäkring för dem som aldrig kommer att kunna försörja sig på vanligt sätt.

Kronlid (S) menar även, felaktigt, att barnfattigdomen i Sverige ökar – inget kunde vara mer fel. Dock är det viktigt att skilja på relativ och absolut fattigdom. Om man som (S) påstår att barnfattigdomen ökar så använder man sig av det relativa fattigdomsbegreppet, då försvinner fattigdomen när alla tjänar lika mycket. Då blir Nordkorea det minst fattiga landet i världen, trots att levnadsstandarden motsvarar en tjugondel av Sydkoreas. Kronlid (S) menar väl inte att svenska barn skulle ha det bättre med Nordkoreas levnadsstandard? Tittar man istället på absolut barnfattigdom så har barnfattigdomen halverats de senaste tio åren. En färsk rapport från Riksdagens Utredningstjänst visar dessutom att utanförskapet minskat de senaste fyra åren och att andelen barn som lever i familjer med en inkomst under gränsen för försörjningsstöd har tack vare alliansens jobbskatteavdrag minskat med 13 %.

Lars-Arne Staxäng (M)
Riksdagsledamot Bohuslän, ledamot i socialförsäkringsutskottet

Lämna ett svar