Fler äldretjänster och mer valfrihet för äldre

Alliansregeringen har genomfört flera reformer för att öka kvaliteten och valfriheten för äldre människor. De bygger på att vi menar att äldre människor både kan och bör bestämma över sina liv mer. Äldre och deras anhöriga vet bättre än politiker vilka typer av äldretjänster som passar just dem.

Genom Lagen om Valfrihet (LOV) får äldre människor ett större inflytande över vardagen och möjlighet att själv välja den hemtjänst, äldreservice eller äldreboende som passar just den enskilde. Äldre människor är fortsatt myndiga personer som kan och bör bestämma själva över sin vardag. Det är synd att Lysekils kommun valt att ställa sig utanför en sådan valfrihetsreform. Det kommer pensionärerna att förlora på.

Men med början nu i april kommer Tjörns kommun att ta in privata företag som alternativ till kommunens hemtjänst. Målet är högre servicekvalitet och större valfrihet för kommunens äldre. Det är en positiv utveckling. Och det innebär inte bara fler alternativ och bättre tillgänglighet men också nya tjänster – äldre kan välja tilläggstjänster som snöskottning.

Samtidigt som det lokala företagandet inom äldretjänster kan utvecklas stimuleras kommunens egen hemtjänst att bli bättre. Sammantaget innebär det att äldre människor i Tjörns kommun får tillgång till fler äldretjänster med hög kvalitet som kommunen inte har kunnat erbjuda tidigare och som de äldre själva kan bestämma över. 

Lars-Arne Staxäng (M)
riksdagsledamot Bohuslän

Lämna ett svar