Lars-Arne Staxäng välkomnar ersättning till vistelsekommuner

– Under många år har politiker från alla partier efterfrågat och motionerat om att vistelsekommuner bör få ersättning från personers hemkommuner då de bor och exemplevis tar del av stöd- och hjälpinsatser delar av året på Västkusten.  Men det är först med alliansregeringen som detta nu blir verklighet.

– Det är befogat att vistelsekommuner ersätts i dessa fall, och det kommer att betyda mycket för kommuner som Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Orust och Tjörn.

Det sade riksdagsledamoten Lars-Arne Staxäng (M) idag med anledning av att riksdagen beslutar om propositionen ” Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun”: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GY0349

Lämna ett svar