Sjukvården måste bli tryggare

Västra götalandsregionen står inför ett omval i maj, och vi moderater hoppas att väljarna verkligen går och röstar och tar aktiv ställning. Valet är nämligen mycket viktigt för att vi ska få ordning på det kaos och de köer som finns i sjukvården här i vårt område. Skillnaden mellan valet i september 2010 och omvalet i maj, är att vi äntligen är en allians i regionen med Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna – precis som i riksdagen.

I Bohusläningen har vi kunnat läsa att Socialstyrelsen skarpt kritiserar akutsjukvården på Näl. Efter deras inspektioner och från redovisad statistik framkommer det att det är alldeles för långa väntetider för patienterna innan de får träffa en läkare. Ordinationer och omvårdnad blir inte utförda och utredning och behandling fördröjs för de patienter som ska läggas in. Detta är som bekant inget nytt för oss som bor här. dessvärre har patienter och anhöriga drabbats alltför hårt av de omflyttningar som skett vid de bägge sjukhusen, Uddevalla och Näl. Vi moderater har genom åren varnat för dessa problem inför olika politiska beslut och budgetar, dock utan gensvar från de styrande Socialdemokraterna.

Detta vill vi nu ändra på. Alliansen har nu för första gången på länge en riktig chans att ta över makten över regionen och sjukvården. I moderaternas vision vill vi att det ska finnas en akutmottagning på Uddevalla sjukhus som fungerar, inte minst för äldre patienter. Man ska självklart använda den kompetens som finns inom sjukhuset, utan att behöva åka förbi sjukhuset till Näl först.

De patientgrupper som ska visas till sjukhuset ska mötas av en öppen dörr och möjlighet att snabbt bli omhändertagna på plats, eller bli inlagda på avdelningar som finns på sjukhuset. Akutmottagningen på Näl

behöver en upprustning och utveckling för att klara vårdströmmarna och ett snabbare omhändertagande av patienter. Närsjukhusen i strömstad, Lysekil och Bäckefors ska utvecklas och förstärkas i sin öppenvård.

Sjukhusen ska få utvecklas efter sina egna förutsättningar och i sina egna riktningar. Även närsjukhusen bör ges möjlighet att specialisera sig utifrån sina förutsättningar och kompetenser. Utvecklingen av psykiatrin går allt snabbare. Nya rön och riktlinjer gör det möjligt att behandla patienter på ett mer individualiserat och effektivare sätt. Denna utveckling skulle gynnas om fler aktörer medverkade i arbetet. Psykiatrin genomgår för närvarande stor utveckling med nya evidensbaserade metoder som vi behöver få hit till vårt område. 

Lars-Arne Staxäng (M)
Riksdagsledamot Bohuslän

 Susanne Aronsson DeKinnaird (M)
Regionfullmäktigeledamot Bohuslän

Lämna ett svar