Ny fiskelag kräver lokal förankring

Det pågår för närvarande en process för att ta fram en ny fiskevårdslag. Syftet är att ge fiskevården en större tyngd.

Vi har fått ta del av hur många hummertinor man ska få ha i framtiden. Utredningen har föreslagit sex i stället för dagens fjorton, men vi är övertygande om att det fortfarande saknas tillräcklig dialog och lokal förankring för att få acceptans för eventuellt nya regler.

De bohuslänska kustkommunerna är viktiga aktörer men också enskilda kan tillföra värdefulla synpunkter. Diskussionen om hur många hummertinor som ska tillåtas för fritidsfiskare måste föras med dem som direkt berörs.

 En ny fiskevårdslag måste också ge bra förutsättningar för att utveckla fisketurism. Här har också regelverket kring antal redskap en avgörande betydelse. Vi kommer att följa frågan med ”bohuslänska” ögon.

Lars-Arne Staxäng (M)
Lars Tysklind (FP)
Riksdagsledamöter Bohuslän


(Foto. sxc.hu)

Lämna ett svar