Försäkringskassan beslutar själv om sina resurser

Wiwi-Anne Johansson (V) försöker i Bohusläningen 7/3 beskriva sin syn på besluten då hon påstår att regeringen har gjort så att Försäkringskassan tvingas stänga sina servicekontor. Men hon kommer ganska fel i sina slutsatser. Till skillnad från i det gamla Östeuropa så bestämmer myndigheter i Sverige själva hur de ska disponera sina resurser, regeringen lägger inte sig i det – som tur är.

Under 2009 och 2010 fick Försäkringskassan extra anslag på över 1 miljard sammanlagt. Riksdagen beslutade under hösten 2009 att Försäkringskassan också under 2011 och 2012 får extra ekonomiska resurser på 400 miljoner för att klara organisationens omställning. Dock med motkravet att för 2013 gäller att Försäkringskassans anslag återgår till originalnivån. Ledningen för Försäkringskassan har också tidigare varit införstådda med denna ordning och budget. Dessa besparingar är inget specifikt för Försäkringskassan utan detta sker inom all statlig verksamhet. Att Försäkringskassan inte får extra anslag 2013 är alltså ingen nyhet, speciellt inte för Wiwi-Anne Johansson (V).

Försäkringskassan har på eget initiativ i sin handlingsplan för att återgå till sin budget bl. a. föreslagit att de servicekontor som Försäkringskassan har tillsammans med Skatteverket kan komma att stängas. Stängda servicekontor är enligt vår mening ingen önskvärd utveckling.

Det är därför bra om Försäkringskassan kan ta fram fler alternativ på hur dessa budgetminskningar ska kunna klaras för 2013. Lokala servicekontor behövs, inte minst för människor vars ärenden kräver fysiska möten och för människor med begränsad datorvana. Riksdagens socialförsäkringsutskott har nu också bjudit in Försäkringskassans generaldirektör för att hon skall få beskriva hur ledningen tänkt hantera besparingarna. 

Lars-Arne Staxäng (M)
Riksdagsledamot Bohuslän, Socialförsäkringsutskottet

Lars Tysklind (FP)
Riksdagsledamot Bohuslän

Lämna ett svar