Staxäng svarar Wiwi-Anne Johansson (V) i GT om pensionssystemet

Dagens pensionssystem bygger på en överenskommelse under 1990-talet mellan de fyra allianspartierna och socialdemokraterna. Det gamla ATP-systemet var inte anpassat till den ökande livslängden och hade en bristfällig koppling till den samhällsekonomiska utvecklingen. Det var inte finansiellt stabilt och pensionssystemet reformerades för att på ett bättre sätt klara av framtida samhällsekonomiska kriser och det ökande antalet pensionärer. Vänsterpartiet valde att ställa sig utanför denna överenskommelse som alltså har stöd av 80 % av riksdagens ledamöter. Det är inte att ta ansvar för Sveriges pensionärers välbefinnande, tvärtom.

Som en följd av den ekonomiska krisen har bromsen i pensionssystemet slagit till och pensionerna sänktes. Därför har alliansregeringen sänkt skatten för pensionärer tre gånger med nästan 13 miljarder kronor – nu senast vid årsskiftet. Skattesänkningarna gör att de allra flesta pensionärer trots en minskning av pensionen har mer över i plånboken ändå. Därtill har alliansens förändringar av fastighetsskatten gjort att ett antal pensionärer inte längre behöver oroas av tvångsförsäljning av sina hem.

Wivi-Anne Johansson (V) ondgör sig över dagens pensionssystem, som (V) själv valt att inte ta ansvar för. I den situationen är det enkelt att gnälla. Johansson (V) talar om rättvisa pensioner. För Vänsterpartiet innebär rättvisa att alla ska ha lika lite – ingen får ha det bättre än någon annan. (V) har aldrig gjort sig kända som några skattesänkare, så vad skulle det innebära för pensionärerna? Sannolikt höjd skatt för pensionärer och en identisk pension för alla – oavsett om man jobbat eller inte och oavsett hur länge. Premie- och tjänstepensionen lär skrotas och privat pensionssparande likaså. Och utan någon som helst koppling till att pensionärerna bli fler och lever längre.

Pensionerna är kopplade till löneindex och ekonomins utveckling. Ju fler som jobbar – ju högre blir pensionen. Arbetslinjen och jobbskatteavdragen är helt grundläggande för att pensionerna ska öka. (V) däremot förespråkar bidragspolitik och arbetstidsförkortning. Med ett växande antal pensionärer med allt högre medellivslängd så måste vi se till så att de äldre som kan, vill och orkar också jobbar längre samt ge incitament till unga att komma ut på arbetsmarknaden tidigare än idag. Det garanterar ett stabilt pensionssystem som klarar av finanskriser och en ökande livslängd samtidigt som pensionerna kan växa för alla pensionärer.

Lars-Arne Staxäng (M)
Riksdagsledamot Bohuslän
Ledamot i socialförsäkringsutskottet och pensionsgruppen

Lämna ett svar