Alla barn i Sverige ska ha goda livschanser

Jag är överens med Mikaela Valtersson (MP) att barn som tvingas leva under knapra förhållanden är mycket allvarligt för deras fysiska och psykiska hälsa och deras utbildningsmöjligheter. Lyckligtvis tar sig ungefär hälften ur fattigdom inom ett år, men barnfattigdom är fortfarande ett allvarligt samhällsproblem.

År 2007 var barnfattigdomen som lägst sen mätningarna började år 1991. De nya siffrorna är från 2008 och visar en ökning. Det är bekymmersamt men sannolikt en följd av finanskrisen som slog till då, samma utveckling märktes under 1990-talets ekonomiska kris. Mikaela Valtersson (MP) skyller ökningen på alliansen samtidigt som hon menar att lite har gjorts sedan 1994 – då (MP) var med och bestämde fram till 2006. Under den tiden beskattades dessutom Sveriges ensamstående föräldrar högst i världen och den svenska skolan började förfalla.

Det är här jag vill understryka att man måste skilja på absolut och relativ fattigdom. Relativ fattigdom speglar inkomstfördelningen i ett land och inte nivån för att nå en skälig levnadsstandard, det gör däremot absolut fattigdom. Enligt Socialstyrelsens Social Rapport 2010 har den absoluta fattigdomen i Sverige minskat tack vare ökade realinkomster – alltså glädjande nog färre barnfamiljer som befinner sig under den absoluta fattigdomsgränsen. Den absoluta fattigdomen var betydligt högre under 1990-talet.

Alliansregeringen har höjt flerbarnstillägget, en storsatsning på barn- och ungdomspsykiatri samt åtgärder för missbruksprevention har sjösatts och nästa år höjs det särskilda bostadsbidraget. I juni lämnar en utredning förslag på förbättringar för barn som lever med ensamstående föräldrar. Alliansens reformer inom skolområdet och fokus på arbetslinjen är avgörande – genom en skola som ser alla elever och med föräldrar som tar sig från utanförskap till arbetsgemenskap får fler svenska barn en bättre levnadssituation. Men det finns fortfarande mer att göra – alla barn i Sverige ska ha bra livschanser.

Lars-Arne Staxäng (M)

Riksdagsledamot Bohuslän

Lämna ett svar