Arbetslinjen är oerhört betydelsefull för dagens och morgondagens pensionärer

Ambitionen för oss moderater och våra vänner i alliansen är att Sverige ska vara ett bra land att leva och åldras i. Alliansen har redan sett till att skatten sänkts i två omgångar för Sveriges pensionärer. Vid årsskiftet genomfördes en tredje sänkning. Det är viktigt av många skäl men inte minst därför att pensionerna i vissa fall sänkts i spåren av finanskrisen. Skattesänkningarna som genomförts gör att sådana effekter i pensionärernas plånböcker mildras avsevärt.

För en garantipensionär innebär skattesänkningarna att denne nu har ett par tusen kronor extra att röra sig med varje år jämfört med hur läget annars skulle ha varit. Ett välkommet tillskott till vad som normalt sett ofta varit en plånbokssituation som inte har medgett mycket till svängrum. Ekonomisk trygghet även på ålderns höst är viktigt för livskvalitén liksom att vi har en god välfärd med bra tillgänglighet.

En ansvarsfull ekonomisk politik har möjliggjort dessa skattesänkningar och även att kommuner och landsting kunnat ta del av extra statsbidrag för att värna välfärdens kärna.
Att Sverige klarar av att göra detta är glädjande men inte en självklarhet. I flera europeiska länder har utvecklingen gått åt rakt motsatt håll. Tillvaron för pensionärerna har i dessa länder försämrats kraftigt under de senaste åren och även själva pensionsåldern har i vissa fall behövt justeras upp.

Alliansregeringen har skickligt styrt Sverige genom den globala krisen och vi befinner oss nu i ett läge där våra offentliga finanser är de starkaste i hela EU. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att våra välfärdssatsningar och skattesänkningar ska kunna genomföras. Lika viktigt är en offensiv politik för fler i arbete vilket särskilt blir tydligt när man talar om pensionärernas villkor och deras pensioner.

Vårt pensionssystem börjar nu få ett antal år på nacken och bygger på en överenskommelse mellan de borgerliga partierna och socialdemokraterna. Bakgrunden till det är att systemet ska vara långsiktigt hållbart. Det är utformat så att storleken på pensionen hänger samman med inkomstutvecklingen i samhället.
Något förenklat kan man säga att i goda tider räknas pensionerna upp och i sämre tider justeras de åt andra hållet. Till största del är det de som idag är i arbetsför ålder som betalar in till pensionssystemet och därför är det viktigt med en hög sysselsättning.

Den rådande arbetslinjen i svensk politik är oerhört betydelsefull för både dagens och morgondagens pensionärer. I framtiden, när allt färre ska försörja en allt äldre befolkning, kommer den ytterligare att öka i betydelse.
Att inte göra vad vi kan för att fortsätta motverka utanförskap och arbetslöshet vore alltså direkt farligt för Sverige – och synnerligen för pensionärerna.
En hög sysselsättning är därför av yttersta vikt för landets äldre och en förutsättning för att vi även framöver ska kunna förbättra ekonomin för Sveriges pensionärer.

Gunnar Axén (M)
ordförande, socialförsäkringsutskott
Mikael Cederbratt (M) & Lars-Arne Staxäng (M)
västsvenska riksdagsledamöter, socialförsäkringsutskottet

Lämna ett svar