Energidebatten fortsätter

Kärnkraften kommer att var en viktig del av Sveriges energiförsörjning i många år till

Tina Ehn (MP) förkastar kärnkraften och menar att förnyelsebar energi och energieffektivisering skulle vara tillräckligt för vår energiförsörjning. Dessvärre är verkligheten mer komplicerad än så. MP verkar ha missat, eller förbiser, att förnyelsebara alternativ som t.ex. sol eller vindkraft kräver reglerkraft i form av vattenkraft i första hand de dagar solen inte skiner eller vinden inte blåser. Det går därför inte att jämföra kärnkraft eller vattenkraft rakt av med vindkraft. Utan kärn- och vattenkraft som reserv eller reglerkraft så fungerar inte ovan förnyelsebara energikällor.

Skillnaden mellan MP och alliansen är att MP ensidigt talar om förnyelsebart medan alliansregeringen satsar på vattenkraft, kärnkraft, förnyelsebart och energieffektivisering.  Undertecknad tror, tvärtemot Ehns (MP) anklagelser, visst på teknikutvecklingen. Dock särskiljer verklighetsförankringen oss något.  Med ny teknik i framtiden skulle förnyelsebara källor kunna vara både tillförlitliga och självständigt ekonomiskt hållbara, men det kommer att ta många år dit. I nuläget är det dock inte så. MP:s energipolitik skulle leda till elbrist och skyhöga elpriser.

Hushållen och näringslivet behöver en stabil energiförsörjning som håller elpriserna nere, inte en energiförsörjning som beror på vädret och MP:s förvrängda bild av en realistisk energiförsörjning. Det finns många uträkningar på hur mycket elkraft kostar att producera. Energiföretaget E.ON menar att modern kärnkraft skulle kosta mellan 40 till 50 öre per kwh och producera, medan vindkraften fortfarande kostar mellan 85 till 125 öre per kwh om man rätteligen räknar in elcertifikat och ett stabilare elnät. Efter många års rödgrönt negligerande av kärnkraften främjas nu ny teknik och investeringar i kärnkraft. Endast en stabil, långsiktig och realistisk energipolitik kan bana väg för lägre elpriser. 

Lars-Arne Staxäng (M)
Riksdagsledamot Bohuslän

Lämna ett svar