En långsiktig och säker energiförsörjning med stabila elpriser

Det är tyvärr inte så konstigt att elpriserna är höga.  I en bristsituation så ökar priserna på alla varor. Man skall komma ihåg att våra kärnkraftverk närmar sig sin maximala livslängd. Dessutom var det tidigare förbjudet att forska och ta fram modernare kärnteknik i Sverige. Det innebär att investeringar och uppgraderingar har blivit eftersatta under lång tid och att det nu blir en ökad felfrekvens. Därtill har vi för närvarande ovanligt lite vatten i våra vattenmagasin.  När språkröret Mikaela Valtersson (MP) gör sig lustig på att våra kärnkraftverk är gamla så kritiserar hon faktiskt sitt eget parti som i högsta grad bromsat investeringar inom kärntekniken. Vad vi upplever idag är dessvärre ett resultat av många års rödgrönt försumlighet av kärnkraften och därmed energipolitiken.

Alla energislag som vattenkraft, kärnkraft och förnyelsebar energi behövs, men det verkar de rödgröna ha missat. Vad vill då de rödgröna partierna?  Jo, ta bort kärnkraften och energieffektivisera. Energieffektivisering behövs men det räcker inte om man vill ha kvar industri och arbetstillfällen i Sverige. Sveriges elförbrukning har de sista 20 åren varit 130-150 TWh per år, av vilket vatten och kärnkraften stått för ungefär lika mycket var (50-75 TWh årligen). Det är inget fel att bygga ut vindkraften, men den stod för ungefär 3 TWh i fjol vilket var den högsta siffran någonsin. Resten kommer från olika kraftvärmeverk.

En snabbavveckling av kärnkraften skulle leda till kraftigt höjda elpriser och sannolikt några dagar i veckan utan el vid högbelastning.  Det enda realistiska alternativet till kärnkraft är fossila bränslen. Dessa skulle dock medföra ökade utsläpp och ett importberoende som resten av Europa försöker ta sig ur.

Alliansen har öppnat upp för att nya reaktorer ska tillåtas att ersätta uttjänta reaktorer. Långsiktiga och stabila regler minskar osäkerheten och påskyndar viktiga och ytterst nödvändiga investeringar från energibolagens sida och för introduktion av ny teknik.  Alliansen satsar på förnybar energi och på moderna kärnkraftsreaktorer – det garanterar en långsiktig och säker energiförsörjning samt stabila elpriser.  Det är min övertygelse att det är den enda vägen mot lägre priser för elkraft om vi skall ha en miljömässigt bra kraftproduktion i Sverige.

Lars-Arne Staxäng (M)
Riksdagsledamot Bohuslän

Lämna ett svar