En tredje skattesänkning för pensionärer

Goda ekonomiska villkor är en grundförutsättning för att pensionärer ska känna trygghet i vardagen. Sveriges pensionärer drabbades negativt av finanskrisen då pensionerna är kopplade till landets ekonomiska tillväxt och löneindex. Den s.k. bromsen i pensionssystemet utlöstes, vilket ledde till sänkta pensioner. För att motverka detta så sänkte alliansen därför skatten på pensionen två gånger – 2009 och 2010 under förra perioden. Detta var möjligt tack vare att Sverige skaffat sig en ekonomisk position som är bland de bästa i Europa.

Nu vid årsskiftet den 1/1 2011 infördes en tredje skattesänkning för pensionärer. Den är utformad så att de med lägst inkomster gynnas mest. För en ensamstående pensionär med full garantipension innebär det ca 2200 kronor i sänkt skatt per år beroende på kommunalskattenivån. För en pensionär med 150000 kronor i årsinkomst blir det en skattesänkning med i genomsnitt 4000 kronor. Dessa skattesänkningar tar bort effekterna av att bromsen slår till i pensionssystemet

För en garantipensionär född 1938 eller senare har det inneburit en nettohöjning med 16,9% sedan 2006, trots den största lågkonjunkturen sedan 1930-talet. Den svenska Alliansregeringen har med andra ord sänkt skatterna med 13 miljarder för pensionärerna, inte höjt dem som man ibland kan förledas att tro när man hör vissa debattörer. Under 12 års regeringsinnehav hade socialdemokraterna från 1994 möjligheten att sänka skatten för landets pensionärer, men detta gjordes aldrig.

Det är endast genom stabila statsfinanser och att arbetslinjen ligger fast som ökar intäkterna till skatte- och pensionssystemet. Detta är grunden för att kunna garantera pensionärerna en ekonomisk trygghet. Det är nämligen dagens arbetstagare som betalar dagens pensionärer, och framtidens arbetstagare som betalar framtidens pensionärer. Det är av den anledningen vi måste ha en bra politik för arbete som omfattar alla som kan jobba.

 

Lars-Arne Staxäng (M)

Riksdagsledamot och ledamot i pensionsgruppen

Bohuslän

Lämna ett svar