NU-sjukvården allvarligt sjuk

Jag och Maria Plass har reagerat kraftigt på den fortsatt negativa utvecklingen för akutsjukvården i vårt område. Därför inkom vi idag med nedanstående debattartikel i Bohusläningen, där vi uttrycker vad vi känner men också kommer med information av fakta från ett antal år tillbaka.

NU-sjukvården är allvarligt sjuk
Det är ingen nyhet längre att NU-sjukvården inte klarat av sitt uppdrag att tillhandahålla sjukvård på ett tillfredsställande sätt. Nej, tvärtom så finns det nu så många incidenter och rapporter från patienter och personal, att det verkar ha blivit ett normaltillstånd med överbeläggningar och långa köer.

Är detta något som förvånar oss som varit engagerade i Västra Götalandsregionen tidigare? Nej, tyvärr är det inte så. Redan för mer än sju år sedan visade tydliga rapporter och utredningar på stora risker för kaos, köer och överbeläggningar, om man tog bort ett av akutsjukhusen. Om man ändå skulle genomföra detta förslag, så behövde den ”nya” akutmottagningen mycket omfattande förändringar och förstärkningar av både byggnader och personal för att detta skulle gå att genomföra.

Det var också helt nödvändigt med en omfattande förstärkning av primärvården, samt vården av de multisjuka äldre patienterna. Allt detta till mycket höga kostnader. Det var en anledning till att vi moderater sa nej den gången till det så kallade strukturförslaget.

Därför är det med stor sorg vi nu konstaterar, att det inte bara är brister i akutsjukvårdens organisation och storlek i förhållande till befolkningen i vårt område. Det är dessutom en ekonomisk situation under all kritik, där man slösar bort miljonbelopp varje månad på inhyrda stafettläkare, eftersom personalen flyr till andra arbetsplatser och slutar inom NU-sjukvården. Enligt uppgift i Bohusläningen så är årskostnaden hela 88,6 miljoner för inhyrd personal. Det är naturligtvis en siffra som aldrig kan bli noll i en akutverksamhet, men den borde definitivt vara en bråkdel av denna summa.

Dessa pengar skulle kunna användas betydligt bättre för att få verksamheten att fungera. Vi anser att det är dags för den nya regionledningen, hur den än kommer att se ut, att agera, för att förbättra situationen för patienterna och inte minst lyssna på berörd personal. Det får inte gå så här långt, utan nu krävs ansvar och åtgärder av dem som suttit i ledningen för denna absurda flyttkarusell.

Lars-Arne Staxäng (M)
Maria Plass (M)
Riksdagsledamöter Bohuslän

Lämna ett svar