Rödgröna har tappat bort jobbpolitiken

Den 13 september kom vänsterkartellen – Jan-Olof Larsson (S), Wiwi-Anne Johansson (V) och Tina Ehn (MP) – med ytterligare ett angrepp på Alliansen i Bohusläningen. Idag ger vi dem svar på tal och nedan kan du läsa repliken.

“Rödgröna har tappat bort jobbpolitiken”

Nu återstår några dagar till dess att vallokalerna stänger och mot vår arbetslinje står en återgång till bidragspolitiken. Mot Alliansens ansvarsfulla ekonomiska politik står ett vänsteralternativ med en regeringsplattform som är underfinansierad med 20 miljarder kronor. De har ett underskott som måste hanteras genom nedskärningar eller skattehöjningar. Detta betyder att oppositionens löften om välfärdssatsningar eller skattesänkningar för pensionärer riskerar att svikas.

Alliansregeringen har inte på något sätt höjt skatten för pensionärerna sedan tillträdet 2006, utan tvärtom sänkt den två år i rad, och har dessutom lovat att sänka skatten en tredje gång om 7,5 miljarder nästa år.

Mot Alliansen står nu ett alternativ som helt tappat bort jobbpolitiken. De vill avskaffa RUT-avdraget, trots att branschen uppger att minst 11.000 nya jobb har skapats. 4,4 miljoner vanliga låg- och medelinkomsttagare – vårdbiträden, metallarbetare och poliser – ska betala högre skatt på sin lön, arbetsgivareavgifterna för ungdomar ska fördubblas och även ROT-avdraget ska på sikt avskaffas.  Därutöver vill vänsterkartellen att kärnkraften ska avvecklas och energiskatterna höjas vilket slår hårt mot den elintensiva basindustrin. Jobben inom transportnäringen och handeln äventyras genom förslaget om höga kilometerskatter. Kraftiga skattehöjningar på företagande skickas vidare till konsumenterna i form av stigande priser på varor och tjänster. Följden blir stigande inflation och högre räntor. Vanliga löntagare med bostadslån riskerar därmed att få högre kostnader med tusentals kronor med oppositionens politik.

Alternativen är tydliga i svensk politik: ett rödgrönt experiment, som inte har kontroll på sina utgifter, och vars vidlyftiga vallöften tvingar fram besparingar i välfärden och hotar återhämtningen, står mot en beprövad alliansregering, med Europas starkaste offentliga finanser och med en ansvarsfull politik för jobb och trygghet. Ge Sverige en stabil och handlingskraftig regering på söndag.

Lars-Arne Staxäng (M) Riksdagsledamot Bohuslän

Åsa Torstensson (C) Statsråd

Lars Tysklind (FP) Riksdagsledamot Bohuslän

Magnus Jacobsson (KD) Riksdagskandidat Bohuslän

Lämna ett svar