Alliansens politik skapar jobb och välfärd

Idag publicerade Bohusläningen vårt Allianssvar till de rödgrönas artikel i samma tidning den 8 september. Läs gärna vår replik nedan.

“Alliansens politik skapar jobb och välfärd”

Jan-Olof Larsson (S), Wiwi-Anne Johansson (V) och Tina Ehn (MP) skriver att till slut så har de rödgröna enats om sin regeringsplattform. Och bilden är tydlig. Deras politik innebär kraftiga skattehöjningar för såväl löntagare som företag runtom i Sverige. Steg för steg ska arbetslinjen monteras ned. Samtidigt visar manifestet att man helt tappat bort förslagen för fler i arbete. Det är jobbpolitiken som får stå tillbaka när bidragen ska öka och skatterna höjas för vanligt folk.

Om man jämför de rödgrönas förslag med Alliansens så får cirka 4,4 miljoner löntagare höjd skatt. Den föreslagna kilometerskatten skulle leda till högre priser när kostnaderna läggs över på konsumenterna. Samtidigt innebär höjda bensinpriser en försämring i hushållskassan för många, inte minst de som bor i delar av landet där alternativen till bilen är färre.

 Sveriges ungdomar måste få det lättare att komma in på arbetsmarknaden – inte svårare. Ändå vill vänsterpartierna införa en ungdomsskatt på tio miljarder kronor som gör det dubbelt så dyrt att anställa en ung under 26 år. Detta innebär att Uddevalla kommuns företagare får en ökad kostnad på 51 miljoner till. Ger det fler ungdomar jobb i Bohuslän? Genom att säga nej till RUT-avdraget säger vänsterpartierna nej till en växande bransch som gör svarta jobb vita. Till detta vill vänsteroppositionen återinföra fastighetsskatten med stor osäkerhet i boendet för många villa- och radhusägare runtom i Sverige. Och så kommer förmögenhetsskatten tillbaka. Båda dessa skatter – som man inte vill tala om före den 19 september – kommer att drabba kusten med största kraft efter valet om de rödgröna får makten.

 Nu tänker vi ända fram till valdagen ställa S, V och MP till svars om hur jobben blir fler av att höja skatten för 4,4 miljoner löntagare. Hur ska det bli lättare för unga att få jobb genom att fördubbla kostnaderna för att ha unga anställda? Och hur menar ni att det ska bli mer attraktivt att driva företag genom att avveckla RUT, höja bensinskatten, införa kilometerskatt och avveckla kärnkraften?

Lars-Arne Staxäng (M), Riksdagsledamot Bohuslän

Åsa Torstensson (C), Statsråd Bohuslän

Lars Tysklind (FP), Riksdagsledamot Bohuslän

Magnus Jacobsson (KD), Riksdagskandidat Bohuslän

Lämna ett svar