Alliansen mobiliserar mot grova brott

I dagens Bohusläningen skriver jag tillsammans med justitieminister Beatrice Ask om hur möjligheterna att stävja grov brottslighet minskar med de rödgröna. Artikeln hittar du nedan.

“Alliansen mobiliserar mot grova brott”

Nästan alltid är det möjligheten att tjäna pengar, som driver människor till människohandel, narkotikasmuggling och grova rån. Det är helt nödvändigt med effektiva regler för att komma åt kriminella pengar i samhället. Ett viktigt led i detta är att hindra penningtvätt, d.v.s. metoder för att tvätta svarta pengar så att de ska gå att använda i den vanliga ekonomin.

Moderaterna vill förstärka penningtvättslagstiftningen. Alliansregeringen har nyligen tillsatt en översyn som är inriktad på att utöka det straffbara området. Det handlar även att undersöka om misstänkta transaktioner bör kunna stoppas tillfälligt.

Därmed tas ännu ett steg i den breda mobilisering mot grov organiserad brottslighet Alliansen inlett. Det finns sedan ett år på plats aktionsgrupper inom polisen, spridda över landet, med 200 personer som enbart arbetar mot grov organiserad brottslighet. Därmed har äntligen bildats en uthållig bekämpning mot en brottslighet, som alltför länge tillåtits bre ut sig. Det finns flera exempel som visat att Bohuslän inte är förskonat från de kriminella ligorna.

Både i Sverige och inom EU har samarbetet mot brotten förstärkts. Bland annat Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten och kommunerna bidrar nu i ökad utsträckning. Den som ägnar sig åt grov kriminalitet ska till exempel självklart inte samtidigt ta del av sjukersättning eller A-kassa.

Straffen för grova våldsbrott har skärpts. Poliserna blir allt mer tillgängliga och närvarande, som en följd av Alliansens satsning på 2 800 fler poliser.

Detta är insatser som vi tror på för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Socialdemokraternas nya förslag är i stället att införa en ny stor myndighet av bl.a. säkerhetspolisen, ekobrottsåklagare och riksmordkommissionen i en allsköns röra. Att blanda samman så olika verksamheter leder knappast till bättre brottsbekämpning utan är snarare ett försök att dölja att två av vänsterpartierna vill göra stora besparingar på rättsväsendet.

Vad de rödgröna partierna vill i rättspolitiken är fortfarande, med bara en dryg vecka kvar till valet, en total oklarhet. Både MP och V har på senare år varit motståndare till ett stort antal beslut om fördjupat EU-samarbete kring brottsbekämpning. Både MP och V röstade emot lagen om hemlig avlyssning, som ger polisen möjlighet att kartlägga kriminella nätverk och förhindra ett planerat brott. Både MP och V var emot att skärpa straffen för grova våldsbrott.

Slutsatsen är uppenbar; De rödgröna är både ointresserade och med MP:s och V:s inställningar till EU-samarbete, arbetsmetoder i rättsväsendet och straff oförmögna till effektiva åtgärder mot grov organiserad brottslighet.

Beatrice Ask (M)
Justitieminister

Lars-Arne Staxäng (M)
Riksdagsledamot Bohuslän

Lämna ett svar