Replik till Kronlid angående ungdomsarbetslösheten

Föregående vecka så var Krister Kronlind (S) publicerad i Bohusläningen med en debattartikel där han anklagar regeringen för att ha svikit de unga. Nedan ser Ni min replik till Kronlid (allra längst ner i inlägget så finner Ni även Kronlid’s debattartikel). 

Genmäle till Krister Kronlid (S) angående Regeringen och de unga i BN den 13 augusti:

Fler unga i arbete!

Den socialdemokratiske riksdagskandidaten Krister Kronlid (S) går till häftigt anfall på alliansregeringen på grund av ungdomsarbetslösheten. Den retorik han här använder passar sig dock osedvanligt dåligt. Dels så låg ungdomsarbetslösheten bland de högsta i Europa redan 2006 när socialdemokraterna hade makten. Dessutom så nämner han inte med ett enda ord att den statistik vi använder i Sverige inräknar alla skolungdomar som arbetar extra.  Det är hela 60 % av de heltidsstuderande eleverna som här finns med till skillnad mot t,ex Danmark som inte har med dessa ungdomar i statistiken. Dessutom så har vi precis gått igenom den största lågkonjunkturen sedan 1930-talet, även om den inte finns med i socialdemokraternas partiprogram, vilket i sig är en gåta.

Det hindrar inte att jag är allvarligt bekymrad för att allt för många ungdomar fortfarande inte har arbete. Det var jag redan 2006, och därför ser jag fram mot fler åtgärder för att de unga kan komma in. En av de åtgärder som alliansregeringen redan infört är att sänka arbetsgivareavgiften till hälften från 31 till 15,5%. Den reformen har kostat hela 10 miljarder, och tror Kronlid att detta varit betydelselöst för våra ungdomars chans att få eller behålla jobben, så kan han ta kontakt med vilken företagare som helst som har ungdomar anställda.

Att som vänsterkartellen säga sig ta bort denna nedsättning, och sedan föra fram att man avser att ta ner ungdomsarbetslösheten är att bygga stora luftslott på lösan sand. Hur blir det fler ungdomsjobb om det skall bli 2000-3000 kronor dyrare per månad för en arbetsgivare att anställa en människa under 26 år?

Alliansregeringen har dessutom förändrat skolan väsentligt mot fler lärlingsplatser och yrkeshögskolor som kommer att bidra till att ett antal kommer att ha lättare att inträda på arbetsmarknaden.

Kom gärna med konstruktiva förslag till förbättringar, men inte fler förslag av typen ”allt ni satsar på, satsar vi ännu mer”. Det räcker gott med England, Grekland och många andra som kört sönder sin ekonomi. Jag är mycket bestämd med att Sverige inte skall med i den ligan!

/Lars-Arne Staxäng (M)
Riksdagskandidat
Bohuslän

Regeringen har svikit de unga

Sverige har en ungdomsarbetslöshet på drygt 30 procent, vilket är helt oacceptabelt i ett modernt och utvecklat samhälle som vårt. Den moderatledda regeringen har hanterat situationen med passivitet och missriktade åtgärder, vilket är ett svek mot en hel generation. Alldeles för många inträder i vuxenlivet som arbetslösa. Fackförbundet Handels har tillsammans med Hotell och restaurang gjort en analys av jobbpolitiken för unga. Den visar att regeringens sätt att hantera ungdomsarbetslösheten har varit verkningslös och snarare gynnat branschen än de arbetslösa. Regeringen har sänkt arbetsgivaravgiften för alla som redan har unga bland sina anställda, vilket
är att betrakta som ett företagsbidrag. Den sänkta arbetsgivaravgiften uppgår till minst två miljarder kronor i restaurang- och detaljhandeln. Rabatten ges inte till dem som anställer en arbetslös ungdom, utan utges generellt till företag med unga anställda. Det är att skjuta över målet. Åtgärden har inte skapat fler arbetstillfällen. Hur det ser ut i övriga branscher har analysen inte berört, men ingenting pekar på att det ser annorlunda ut där. Statens insatser hade kunnat användas på mycket bättre sätt för att minska arbetslösheten bland våra unga. De dryga två miljarder man har gett företagarna motsvarar sex månaders arbetsmarknadsutbildning för 26 procent av de arbetslösa. Det hade räckt till ett års studier på yrkeshögskolan för 37 procent av de arbetslösa, eller till ett års yrkesutbildning för 47 procent av alla arbetslösa unga som saknar gymnasiebetyg. Regeringen valde i stället att satsa på sitt företagsbidrag.

Om vi socialdemokrater får förtroendet att leda landet efter valet den 19 september kommer vi att skapa förutsättningar för jobb åt alla. Vi satsar 101 miljarder på infrastruktursatsningar i Sverige, främst för kollektivtrafik och miljövänliga transporter. Det skapar fler jobb åt de unga. Vi investerar tolv miljarder mer än högeralliansen på välfärdssektorn, det skapar fler jobb åt de unga. Vi satsar elva miljarder kronor på upprustning av våra miljonprogramsområden, det skapar fler jobb åt de unga. Vi vill bygga fler hyresrätter i Sverige, målet är 44 000 nya bostäder om året under kommande mandatperiod. Det skapar fler jobb åt de unga. Rösta för framtiden och ett rättvisare Sverige.

/Krister Kronlid (S)
riksdagskandidat Bohuslän

Lämna ett svar