Med sikte framåt – inte bakåt

Det är snart fyra år sedan Alliansen fick det svenska folkets förtroende att leda Sverige. Under dessa fyra år har många reformer gjorts för att skapa fler jobb, öka välfärden och skapa ett rättvisare Sverige. Alliansen är ett regeringsalternativ med en tydlig framtidsvision, och fyra av fem av de vallöften som vi gav Er 2006 är nu uppfyllda.

En stor skillnad på Alliansens handlingskraft kontra den rödgröna röran är att Alliansen samtidigt tar ansvar för att Sverige ska fortsätta att ha stabila finanser. Trots att Sverige, i sällskap med resten av världen, har gått igenom en djup finanskris så är Sverige just nu en av de mest välskötta ekonomierna – i hela Europa! Hade vi haft Östros på Anders Borgs ministerpost under denna tid så hade krisens spår med största sannolikhet lämnat ett mycket djupare avtryck på Sveriges ekonomi.

Sverige är ett bra land att leva i, men detta betyder att Sverige inte kan bli bättre. De rödgrönas förslag på hur vi skulle kunna göra Sverige bättre innehåller förslag så som ungdomsskatten, kilometerskatten och ett slopat RUT-avdrag. I praktikten innebär detta höjda trösklar till arbetsmarknaden för unga, straffskatt för oss glesbygdsbor i form av t.ex. höjda priser på matvaror samt att tusentals jobbtillfällen som skapats under mandatperioden återigen försvinner. Med Alliansen strävar för att rusta Sverige inför framtiden så är dessa skatter tydliga exempel på de rödgrönas bakåtsträvande politik.

Men låt oss påminna Er att Sverige inte var på något sätt perfekt under (S) tolv år vid makten! Tiden präglades av hög arbetslöshet, ett högt skattetryck och världens högsta siffror av sjukskrivning och förtidspensioner.

Alla människor förstår att det behövs skatteintäkter för att finansiera reformer och bygga föregångslandet Sverige. Skiljelinjen i Alliansens politik kontra vänsteralternativet är egentligen mycket enkel; ska vi stärka arbetslinjen eller ska vi återgå till bidragsberoende? När man siktar på åtgärder för att skapa fler jobb och en känsla att det ska löna sig att arbeta så kommer fler människor åter i arbete. Detta leder till ökade skatteintäkter, och möjligheter att finansiera reformer inom t.ex. vård, utbildning och äldreomsorg på ett ansvarsfullt sätt – utan att varken öka statsskulden eller skattetrycket. 

/Lars-Arne Staxäng (M)                                      Åsa Torstensson (C)
Riksdagsledamot, Bohuslän                              Statsråd, Bohuslän

Lars Tysklind (Fp)                                              Magnus Jacobsson (Kd)
Riksdagsledamot, Bohuslän                          Riksdagskandidat, Bohuslän

Lämna ett svar