Det är viktigt för alla att skolan fungerar!

Historiskt så har Sverige varit duktiga och ett föredöme för många länder, när det gäller att ha fungerande skolor och ge elever och barn ny kunskap, och att de får lära sig att använda sin kreativa förmåga på bästa sätt. Men det har tyvärr funnits oroande signaler i många år att detta håller på att förändras i grunden. De flesta vet att barn är som mest mottagliga och vetgiriga när de är riktigt unga. Trots denna kunskap så har det inte varit riktigt fint i socialdemokraternas Sverige att mäta barns kunskap eller ge betyg förrän man kommit upp i tonåren. Detta är ju förödande om man vill förbättra tydliga kunskapsbrister i tidiga år som värsta fall kan bli ett livslångt handikapp för den enskilde.

En undersökning som kom i våras visade mycket tydligt att de barn som mest förlorade på att det inte finns tydliga skriftliga omdömen i tidiga år är just de barnen som har svårt för bok, matte eller läsinlärning. Trots detta så har man tvingat dessa barn och ungdomar genom hela teoriskolan ända förbi gymnasiet till icke godkända slutbetyg. Detta är förödande både för den enskilde eleven i tappat självförtroendet, som för samhället i stort.

Därför är det roligt att konstatera att Alliansregeringen nu är på rätt väg nu när man på olika sätt breddar intaget till gymnasieskolan. Förutom den gamla pluggskolan så kommer det att finnas både lärlingsutbildningar och olika yrkeshögskolor på programmet. All forskning visar att det bästa sättet att få in ny kunskap är att blanda teori och praktik. Dessutom så skall man sätta betyg redan i mellanstadiet, vilket ökar chansen att följa upp elever som behöver extrahjälp för att fortsätta sin utbildning.

Det skulle vara förödande om Vänsterkartellen i form av socialdemokrater, vänster och miljöpartister skulle komma tillbaka efter höstens val. Blir det då en tillbakagång till en teoretisk skola för alla, där många fortsatt kommer att gå igenom med ofullständiga betyg? Och kommer man då att ta bort alla fungerande friskolor som Lars Ohly vill?? Därför kommer höstens val vara viktigt för Sveriges elever och lärare. Men också för Sveriges framtid, eftersom allt hänger på att vi har en skola som fungerar till 100% om vi skall klara framtidens påfrestningar på jobb, pension och socialförsäkringar.

Lars-Arne Staxäng (M)
Riksdagsledamot
Ers. i Utbildningsutskottet
Bohuslän

Lämna ett svar