Ang. skatteärendet som har uppmärksammats i media

Tidigare i veckan uppmärksammades ett skatteärende av media i Bohuslän, och jag känner nu att jag vill ge Er information om vad som har hänt.

Enligt de gamla resereglerna för Riksdagens stipendieresesor så fick ledamöterna ut en skattepliktig ersättning, och därefter så kunde ledamöterna yrka avdrag i sina deklarationer på verifierade kostnader. Så¨har jag också gjort genom åren och alltid fått godkända deklarationer. Jag har också alltid skickat med kopia på de största utgifterna till Skattemyndigheten.

Den 1 april 2009 så ändrades dessa regler. Riksdagsförvaltningen betalade då ut för reella kostnader skattefritt. Detta betyder att ledamöterna inte skall yrka avdrag som tidigare.

Jag observerade inte denna ändring från 1 april 2009, och yrkade avdrag som tidigare reglemente.

Jag yrkade avdrag på 8503 kr för Polenresan, och även 1590 kronor för en Israelresa i början på november 2009. Detta ger 10093 kronor i felaktigt avdrag.

Det kan också vara intressant i sammanhanget att jag även yrkade avdrag för en resa till Schweiz i början på mars. Den godkändes av Skattemyndigheterna eftersom den var gjord innan den 1 april 2009.

Eftersom jag är skyldig att hålla reda på förändringar som sker så får jag ett skattetillägg som bör ligga på dryga 2000 kronor.

Med vänliga hälsningar
/Lars-Arne Staxäng

Lämna ett svar