Psykiatrikonferensen i Uddevalla den 21 maj blev lyckad!

Det blev så fantastiskt bra som vi i våra glada stunder hade hoppats. Deltagarna på konferensen på Bohusgården både skrattade och grät om vartannat, när de duktiga föredragshållarna berättade om ett kontroversiellt men viktigt ämne. Vi hade en moderator som hette Anders Franck från Göteborgs universitet som ledde oss hela dagen.

Först så föredrog Statssekreterare Karin Johansson om regeringens politik på området psykiatri. Regeringen har under mandatperioden tillfört stora resurser till kommun och landsting. Nu är det viktigt att dessa huvudmän verkligen prioriterar och uppgraderar denna sektor.

Sedan kom professor Mikael Landén och föredrog om sjukdomen Bipolär, eller som man i vardagligt tal säger manodepressitivitet. Det är en av de vanligaste folksjukdomarna, och kan i värsta fall leda till döden. Detta är inte helt ovanligt så därför är det viktigt att använda de bra behandlingsmetoder som finns. Mikael redogjorde för detta med stor pedagogisk finess, och många kände igen sig själva i hans beskrivningar av människan. Det blev många glada skratt.

Efter detta så kom regeringens psykiatriutredare Anders Milton. Han var mycket bestämd med att nuvarande regering gjort mycket för psykiatrin både när det gäller medel som nya lagar. Men att detta inte är nog om inte kommuner och regioner/landsting omsätter detta i praktiken. Han betonade nogsamt för de politiker som var där, att om verksamheten inte fungerar så måste ni se till att ledningen byts ut och man använder de behandlingsmetoder som faktiskt fungerar.

Efter en god lunch så berättade Tommy Nordén om bra vårdformer i praktiken. Hans verksamhetsidé (Case managers) börjar nu spridas över hela landet, och han har bl.a. kontakt med Karlstads högskola. Den går i stora drag ut på att nätverket runt en patient utbildas, och får vardagen att fungera nästan som vanligt. Det blev en mycket positiv ingång på bra behandlingsmetoder och på vård och stödsamordning i praktiken.

Sedan så kom författaren Mikael Nabrink till boken ”Patrick” , och berättade för oss om att hans bäste vän tagit livet av sig 2 dagar före jul år 2008. Han gjorde det med stor inlevelse, och det var förmodligen inget öga torrt bland 70-talet deltagare i publiken. Det var en intressant men också en skrämmande berättelse ur verkligheten. När då även Patricks far sa några ord så fanns det många tårar i salen.

Näste talare var Professor Jan Beskow. Han talade om suicidprevention i Väst. Det vill säga med andra ord, hur förhindrar man självmord. Han har stor erfarenhet inom detta område, och kom med många kloka synpunkter. Det är idag c:a 4 ggr fler som tar livet av sig i Sverige än de som dör i trafiken. Varför är det inte samma diskussion om hur vi kan minska dessa?

Efter dessa föredrag så blev det en utfrågning av ledande sjukvårdspolitiker. De var Annika Tännström (m) , regionråd och Cecilia Andersson (c) ledamot sjukvårdsutskottet. Anders Franck ledde utfrågningen.
Det blev många frågor om hur vi kan förbättra situationen. Var brister det? Är det för lite pengar. Är det bristen på personal som bidrar till att situationen inte är bra? Är det fel organisation? Är det sämre i NU-området än i övriga Västra Götaland? Det var många frågor som inte alltid var så enkla att svara på. Däremot så var politikerna ense om att försöka uppgradera psykiatrivården i området.

/Lars-Arne Staxäng

Jan Beskows åhörarkopior Uddevalla 100521

Patrick – föredrag

100521 Psykiatrikonferens Karin Johansson

En kommentar för “Psykiatrikonferensen i Uddevalla den 21 maj blev lyckad!

 1. 2010-06-29
  Hej Lars-Arne!

  Tack så hjärtligt för ditt engagemang för psykiatrin!

  HELJERÖDSHEMMET
  Jag hörde att någon hade representerat Heljerödshemmet vid konferensen om psykiatrin 2010-05-21 på Hotel Bohusgården i Uddevalla. Jag tror det var föreståndaren för Heljerödshemmet som var där, men din text här ovan nämner inte detta. Minns jag fel?

  DEN NYBILDADE IDEELLA ORGANISATIONEN SUICIDPREVENTION VÄST
  När det gäller professor emeritus Jan Beskow som du nämner i texten här ovan så kan man tillägga att han är han medlem i den ideella, helt nybildade organisationen Suicidprevention i Väst, hemsidesadress:

  http://www.suicidprev.com/

  Förut fanns det Västsvenska nätverket för suicidprevention, men den finns inte mer utan en del av dem som var aktiva där har bildat denna nya organsiation. Alla är välkoman som medlemmar! Hoppas det är många som kan tänka sig att avvara några “korvören” i bidrag till denna livsviktiga verksamhet, plusgiro 900168-6 !

  PENGAR
  Du skriver också om ämnet pengar i NU-sjukvården.
  Psykiatrin i NU-sjukvården har drabbats hårt av besparingar, bl.a. så kan du inte åka direkt till psykakuten på NÄL, utan du måste ringa först och BOKA TID!
  I jämförelse med Göteborg så kan du komma direkt till deras psykakut TROTS att de har nyligen har slagit ihop psykakuten på Östra med Sahlgrenska. Läs mer på adresserna:
  http://www.sahlgrenska.se/SU/Vardutbud/Akutmottagningar/Psykiatriska-akutmottagningar/Psykiatriakuten-Ostra-/

  http://www.sahlgrenska.se/sv/SU/Aktuellt/Nyheter/suNytt/All-vuxenpsykiatrisk-akutvard-nu-samlad-pa-Ostra-sjukhuset/

  De har dessutom även en särskild psykisk akutmottagning för barn- och ungdomar, BUP-akuten på Östra.

  Du skriver ovan:
  Är det sämre i NU-området än i övriga Västra Götaland? Ett lätt konstaterat faktum är att NU-sjukvården saknar psykiatriska specialistmottagningar för bipolär sjukdom, både för barn, ungdomar och vuxna.

  I upptagningsområdet Göteborg Östra finns det Psykiatriska specialistmottagningar, både för barn, ungdomar och vuxna. För barn och ungdomar på BUP Specialmottagning Östra, länkadress:
  http://www.sahlgrenska.se/sv/SU/1/Drottning-Silvias-barn–och-ungdomssjukhus/Mottagningar-med-mera/BUP-Specialmottagning/

  För vuxna med bipolär sjukdom finns det hjälp att få i upptagningsområde Göteborg Östra på Affektivt centrum Psykiatri Östra, länkadress:
  http://www.sahlgrenska.se/SU/2/Psykiatri-Ostra/Affektivt-Centrum-Psykiatri-Ostra/

  Upptagningsområde Göteborg Östra har 250.000 invånare och upptagningsområde NU-sjukvården har 280.000 invånare d.v.s. Nu-området har 30.000 fler invånare och därmed fler skattebetalare men trots det mindre möjligheter till psykiatrisk vård!
  M.a.o. pengar till åtminstone lika mycket och lika bra psykisk vård finns det i NU-området i jämförelse med Göteborg Östra-området. Det är det ansvariga för vårdens fel att det råder obalans i den psykiatriska vården i Västra Götaland!

  Svårt psykiskt sjuka, i ex. bipolaritet/manodepressivitet (som drabbar ca 8-10% av Sveriges befolkning)i NU-området som behöver specialistvård är då hänvisade till att få vård där den kan ges i Västra götalandsregionen, ex. Göteborg Östra. Detta är mycket impopulärt hos dessa specialistmottagningar eftersom de är dimensionerade för att möta sjuka inom sitt område. Därmed ökar köerna och belastningarna på dessa kliniker. En mycket frustrerande situation för både sjukvårdspersonal och för patienter som måste resa lång väg trots att de är allvarligt sjuka och dessutom kämpa för att få rätt vård i Västra Götalandsregionen när vissa svårt psykiskt sjuka förvägras det i NU-området. Som du, Lars-Göranskriver här ovan så kan sjukdomen bipolaritet/manodepressivitet leda till döden och det gör den i 20% procent p.g.a. självmord. Därför är det av mycket stor vikt att folkhälsominister Maria Larssons nollvision om självmord uppfylls.
  I jämförelse så dör 15% i cancer vid första sjukdomstillfället.

  TACK SÅ HJÄRTLIGT

  Jag missade tyvärr denna fantstiska konferens och tycker att det borde vara en uppföljare av denna konferens och att man går ut med en inbjudan till allmänheten till en sådan konferens. Så skedde aldrig tyvärr denna gången. Man borde framför allt ha gått ut med en inbjudan till patient- och anhörigorganisationer.

  Än en gång tack så hjärtligt för ditt engagemang för psykiatrin i NU-området! Det är ett livsavgörande ämne!

  Mvh

  Anders

Lämna ett svar