9 löften från Alliansen

  • Vi lovar att inte höja skatten för vanliga löntagare
  • Vi lovar att inte riskera statsfinanserna genom ofinansierade utgiftslöften
  • Vi lovar att inte göra det dyrare att anställa unga
  • Vi lovar att inte avskaffa RUT och ROT
  • Vi lovar att inte återinföra fastighetsskatt och förmögenhetsskatt
  • Vi lovar att inte förtidsavveckla kärnkraften
  • Vi lovar att inte införa kilometerskatt
  • Vi lovar att inte kvotera föräldraförsäkringen
  • Vi lovar att inte skjuta upp förbifart Stockholm
  • Lämna ett svar